• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, THI ĐUA THÚC ĐẨY NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC"

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu DỰ THẢO
Trích yếu nội dung Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
Ngày ban hành 24/02/2020
Hình thức văn bản Đề cương báo cáo
Cơ quan ban hành Văn bản của Đảng
Người ký duyệt TU
Tệp đính kèm 9.-du-thao-dcbcct-k-xii.pdf