Tin nổi bật

Liên đoàn lao động tỉnh

Đồng chí Trần Thị Thu Hương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn

Đồng chí Trần Thị Thu Hương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn

Ngày 01/6/2023, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 -...