Liên đoàn lao động tỉnh

10 kết quả nổi bật hoạt động công đoàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

10 kết quả nổi bật hoạt động công đoàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

1. Các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng, các ngày lễ lớn sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn tổ chức Lễ cắt...