Tin nổi bật

Liên đoàn lao động tỉnh

Diễn đàn chuyên đề: Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Diễn đàn chuyên đề: Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Nhằm phát huy sự tập trung trí tuệ của các đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong việc thảo luận, đề xuất sáng kiến, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động Công đoàn...