Liên đoàn lao động tỉnh

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực”

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực”

Sáng ngày 16/11/2020, tại Hội trường Huyện ủy Chợ Mới, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Đề án và các văn bản pháp luật liên quan đến cuộc vận động “Cán bộ, công...