• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!--------Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)---------Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2024)--------Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024) -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Ngành Y tế Bắc Kạn hoàn thành Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023- 2028

Cập nhật lúc 14:01 - 05/05/2023 (GMT +07:00)

Thời gian qua, 15 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế đã tập trung chuẩn bị các điều kiện về mọi mặt để tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, đạt 100% theo kế hoạch đề ra.

Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các công đoàn cơ sở triển khai, thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn. Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội.

Thực hiện các văn bản, hướng dẫn về công tác đại hội, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch báo cáo Cấp ủy, Chi bộ, Đảng bộ bộ phận tập trung triển khai tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, đã xây dựng các văn bản phục vụ cho Đại hội như: Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Báo cáo tham gia góp ý vào văn kiện đại hội Công đoàn ngành Y tế khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Chương trình kịch bản, nội quy, Quy chế đại hội, Xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành, chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch; Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm uỷ ban Kiểm tra công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra; Công đoàn ngành lựa chọn Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức đại hội điểm sau đó tổ chức họp, rút kinh nghiệm để các đơn vị tổ chức tốt hơn; quá trình tổ chức đại hội có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung đúng quy trình, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc tổ chức đại hội được thực hiện đúng phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn cơ sở đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, dân chủ, rộng rãi của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị. Các tham luận tại đại hội đã tập trung vào thảo luận mục tiêu và biện pháp cụ thể trong dự thảo báo cáo; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp công đoàn quan tâm giải quyết và các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cớ sở. Công tác nhân sự tại đại hội được thực hiện nghiêm túc theo quy định, bảo đảm dân chủ, công khai. Đại hội được tổ chức tiết kiệm, không phô trương, hình thức, chú trọng hiệu quả thiết thực. Không khí Đại hội trang nghiêm, đại biểu thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, với tinh thần trách nhiệm. Ngoài các ý kiến tham luận về các vấn đề trọng tâm của hoạt động công đoàn, đã có các ý kiến đối thoại, bổ sung trực tiếp tại đại hội….

Về hạn chế, Ban Chấp hành Công đoàn của một số ít đơn vị chuẩn bị báo cáo còn thiếu số liệu minh chứng, một số giải pháp chưa phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; Trong Đại hội việc điều hành của Đoàn chủ tịch, Ban bầu cử còn lúng túng, chưa bám sát vào chương trình, kịch bản đã được Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị. Một số tham luận tại đại hội mặc dù được chuẩn bị trước, nhưng đại biểu lên báo cáo còn chưa rõ, chưa toát được nội dung tham luận.

/upload/images/nam-2023/thang-05.2023/2.-anh-hoan-thanh-dh-cdcs-nganh-y-te.jpg

Ảnh: BCH Công đoàn TTYT huyện Ba Bể chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Kết quả, 15/15 đơn vị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu đủ số lượng Ban Chấp hành, tại phiên họp Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phiên thứ nhất, đã bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028. Tổng số Ủy viên Ban chấp hành được bầu tại Đại hội công đoàn cơ sở là 84 đồng chí; 100% các Công đoàn cơ sở bầu 1 lần đủ số lượng BCH với số phiếu đạt 96% trở lên, có 04/15 CĐCS bầu Ban Chấp hành số lượng 03 đồng chí, 01/15 CĐCS bầu Ban Chấp hành số lượng là 05 đồng chí; có 01 CĐCS bầu ra Ban Chấp hành công đoàn mới hoàn toàn, có 12/15 chủ tịch công đoàn cơ sở là nhân sự mới. Trong phiên họp thứ nhất Bầu các chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra đảm bảo đúng quy định.

Đạt được những kết quả như trên, ngoài việc chỉ đạo triển khai hướng dẫn của công đoàn cấp trên; trong đó có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy đảng và sự ủng hộ tạo điều kiện của chính quyền cơ quan, đơn vị và Công ty doanh nghiệp. Do vậy, Đại hội CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành y tế được tổ chức thành công; đặc biệt trong việc xây dựng các văn bản, văn kiện phục vụ Đại hội có sự đổi mới, sâu sát hơn, đi sát vào nhiệm vụ của Công đoàn, nắm rõ về tâm tư, nguyện vọng về đỗi ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động của từng cơ quan, đơn vị./.

Minh Duyên - Công đoàn ngành Y tế Bắc Kạn