• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!--------Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)---------Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2024)--------Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024) -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Văn bản

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
1 1589 -CV/BTGTU 02/02/2024 Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Lưu Ngọc Trung
2 40-HD/BTGTU 30/06/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023) Lưu Ngọc Trung
3 TLĐ. HD GÓP Ý 07/08/2023 Dự thảo Báo cáo trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; gợi ý một số nội dung thảo luận và hướng dẫn tổng hợp báo cáo ý kiến đóng góp PCT
4 1628/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 19/06/2023 Công văn vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023 Bùi Minh Thanh
5 115/KHPH/SVHTTDL-LĐLĐ 13/06/2023 KHPH Tổ chức Giải Bóng chuyền hơi Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2023 Bùi Minh Thanh - Nguyễn Chu Thu
6 1599/LĐLĐ-TGNC 26/05/2023 Triển khai cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2023 Bùi Minh Thanh
7 310/KH-LĐLĐ - Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Ngọ Duy Hiểu
8 47/HD-LĐLĐ 30/03/2023 HD Tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 Bùi Minh Thanh
9 1540/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 03/04/2023 V/v triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác về phúc lợi cho Đoàn viên Công đoàn Bùi Minh Thanh
10 43/HD-LĐLĐ 14/02/2023 Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Vi Hồng Dương
11 1495/LĐLĐ-TGNC 16/02/2023 V/v tổ chức các hoạt động trong “Tuần lễ Áo dài” năm 2023 Bùi Minh Thanh
12 1503 /LĐLĐ-TGNC 28/02/2023 Công văn hưởng ứng, tham gia các Cuộc thi Bùi Minh Thanh
13 149/KH-LĐLĐ 10/02/2023 Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2023 Vi Hồng Dương
14 42/HD-LĐLĐ 10/02/2023 Hướng dẫn nhiệm vụtrọng tâm công tác nữcông năm 2023 Bùi Minh Thanh
15 146/KH-LĐLĐ 31/01/2023 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn năm 2023 Bùi Minh Thanh
16 37-HD-LĐLĐ 17/11/2022 Hướng dẫn Một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp Đinh Quang Chúc
17 41/HD-LĐLĐ 06/02/2023 Hướng dẫn đăng ký, công nhận công trình, sản phẩm, phần việc và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Bùi Minh Thanh
18 40/HD-LĐLĐ 02/02/2023 Hướng dẫn Công tác tuyên giáo Công đoàn và tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 Bùi Minh Thanh
19 5272/TLĐ-TG 30/12/2022 V/v triển khai Cuộc thi Videoclip "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" Ngọ Duy Hiểu
20 5692/QĐ-TLĐ 08/12/2022 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp Nguyễn Đình Khang