• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA! > ↈ < TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! > ↈ

Văn bản

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
1 1009/LĐLĐ-CTCS 30/11/2021 VB LĐLĐ tỉnh: Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - Năm 2022 Bùi Minh Thanh
2 1007/LĐLĐ-CTCS 23/11/2021 VB LĐLĐ tỉnh: Thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động Bùi Minh Thanh
3 152/KH-TLĐ 23/11/2021 KH. TLĐ: Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn TLĐ
4 Đề cương, mẫu biểu Tổng kết 2021 27/10/2021 ĐỀ CƯƠNG, CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2021 LĐLĐ tỉnh
5 128/NQ-CP 11/10/2021 Nghị quyết của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" CP
6 264/TB-VPCP 10/10/2021 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 09 tháng 10 năm 2021 VPCP
7 02-NQ/TW 12/06/2021 Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới BCH Trung ương
8 18-NQ/TU 12/08/2021 Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 Tỉnh ủy Bắc Kạn
9 16-NQ/TU 12/08/2021 Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 Tỉnh ủy Bắc Kạn
10 15-NQ/TU 12/08/2021 Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy Bắ Kạn về phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 Tỉnh ủy Bắc Kạn
11 566/TL-BTC 14/09/2021 Thể lệ cuộc thi Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn BTC
12 93/KH-LĐLĐ 14/09/2021 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động Bắc Kạn nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” Bùi Minh Thanh
13 17-NQ/TU 12/08/2021 Nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Kạn: Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021 - 2025 TUBK
14 940/LĐLĐ-CTCS 08/09/2021 Triển khai các cuộc thi: “Giai điệu nơi tuyến đầu”; “Thời khắc khó quên”; “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” Bùi Minh Thanh
15 12-CT/TU 25/08/2021 Chỉ thị của Tỉnh ủy: Về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tình hình mới TUBK
16 11-CT/TU 24/08/2021 Chỉ thị của Tỉnh ủy: Về tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 TUBK
17 10-CT/TU 24/08/2021 Chỉ thị của Tỉnh ủy: Về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn TUBK
18 226/TB-VPCP 30/08/2021 Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 30/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuọc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 VPCP
19 89/KH-LĐLĐ 01/09/2021 Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh về: Xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 Bùi Minh Thanh
20 1102/CĐ-TTg 23/08/2021 Công điện số 1102/CĐ- TTg ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 trên toàn quốc TTCP