• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Văn bản

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
1 Đề cương tuyên truyền 23/11/2020 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020) Ban TG TW
2 674/LĐLĐ - CTCS 19/11/2020 Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6, năm 2020-2021 Bùi Minh Thanh
3 151 /LĐLĐ-CTCS 20/11/2020 Thông báo kết quả thỏa thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên công đoàn Bùi Minh Thanh
4 TLTT 15/11/2020 Các văn bản pháp luật liên quan đến cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực TLTT
5 TLTT 15/11/2020 Tài liệu tuyên truyền công dân điện tử TLTT
6 662 /LĐLĐ-CTCS 04/11/2020 Công văn: Thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động Bùi Minh Thanh
7 661?/LĐLĐ-CTCS 03/11/2020 Công văn: Tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Bùi Minh Thanh
8 Tài liệu tuyên truyền 28/10/2020 Tài liệu: Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
9 MẪU BIỂU, ĐỀ CƯƠNG TK 2020 04/11/2020 CÁC MẪU BIỂU, ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN 2020 LĐLĐ tỉnh
10 684/QĐ-TLĐ 08/06/2020 Quyết định số 684/QĐ-TLĐ, ngày 08/6/2020 của Tồng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công đoàn Tổng Liên đoàn
11 660/LĐLĐ-CTCS 03/11/2020 CV: Tham gia Giải chạy “Tết ấm cho người nghèo - Vì miền Trung thân yêu” Bùi Minh Thanh
12 654/LĐLĐ-CTCS 29/10/2020 CV: Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020 Bùi Minh Thanh
13 654/LĐLĐ-CTCS 29/10/2020 Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020 Bùi Minh Thanh
14 20/HD-LĐLĐ 22/10/2020 Hướng dẫn bình xét, khen thưở ng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" Bùi Minh Thanh
15 6336/UBND-VXNV 23/10/2020 Thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 UBND
16 56/KH-LĐLĐ 08/09/2020 Kế hoạch: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bắc Kạn và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Vi Văn Nghĩa
17 652/LĐLĐ-CTCS 23/10/2020 Công văn: Vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra Bùi Minh Thanh
18 643 /LĐLĐ-CTCS 13/10/2020 Công văn: Tổ chức triển khai “Ngày Pháp luật ” năm 2020 Bùi Minh Thanh
19 62 /KH-LĐLĐ 13/10/2020 Kế hoạch: Triển khai thực hiện Kết luận số 80/KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp Bùi Minh Thanh
20 635/LĐLĐ-CTCS 08/10/2020 hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 Bùi Minh Thanh