• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

Văn bản

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
1 1076/UBND-VXNV 01/03/2021 VB UBND tỉnh: Thực hiện Thông báo số 31/TB-VPCP ngày 25/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 UBND tỉnh
2 24/HD-LĐLĐ 24/02/2021 Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 Bùi Minh Thanh
3 72/KH-LĐLĐ 19/02/2021 Kế hoạch: Tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2021 Bùi Minh Thanh
4 739/LĐLĐ-CTCS 22/02/2021 CV: Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2021 Bùi Minh Thanh
5 885/UBND-VXNV 18/02/2021 Văn bản UBND tỉnh: thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 UBND tỉnh
6 Đề cương. 05/02/2021 Đề cương: Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam TW
7 1612/TLĐ 03/02/2021 VB TLĐ: Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động TLĐ
8 732/LĐLĐ - CTCS 01/02/2021 Văn bản LĐLĐ tỉnh: Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Bùi Minh Thanh
9 729/UBKT 29/01/2021 Định hướng hoạt động kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2021 Hoàng Thị Chinh
10 01/CT-UBND 29/01/2021 Chỉ thị của UBND tỉnh Bắc Kạn: Về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 UBND
11 05/CT-TTg 28/01/2021 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 TTg
12 23/HD - LĐLĐ 28/01/2021 Công tác Tuyên giáo Công đoàn và tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 Bùi Minh Thanh
13 67/KH-LĐLĐ 14/01/2021 Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn năm 2021 Bùi Minh Thanh
14 22/HD-LĐLĐ 13/01/2021 Hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2021 Bùi Minh Thanh
15 254/UBND-VXNV 15/01/2021 VB UBND tỉnh: Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 UBND tỉnh
16 1513/TLĐ 12/01/2021 Văn bản TLĐ: Triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 TLĐ
17 58/UBND - VXNV 07/01/2021 VB UBND tỉnh: Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 UBND
18 01/TB-VPCP 01/01/2021 Kết luận Hội nghị trực tuyến đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và vấn đề việc làm, mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động VPCP
19 693/LĐLĐ - CTCS 17/12/2020 Trình khen thưởng các tập thể, cá nhân năm 2020 Bùi Minh Thanh
20 691/LĐLĐ-CTCS 11/12/2020 ký cam kết thực hiện cuộc vận động “CB, CC, VC nói không với tiêu cực” Bùi Minh Thanh