• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!------Công nhân, công chức, viên chức, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!----Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!----Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội!----Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước!---Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!----Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo!----Công nhân, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Văn bản

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
1 07/HD-LĐLĐ 08/07/2024 Hướng dẫn Triển khai tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” năm 2024 Vi Hồng Dương
2 29/KH-LĐLĐ 02/04/2024 Kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn giỏi tỉnh Bắc Kạn năm 2024 Vi Hồng Dương
3 73/KHPH/SVHTTDL-LĐLĐ 03/05/2024 Kế hoạch phối hợp tổ chức giải bóng chuyền hơi CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, năm 2024 Vi Hồng Dương
4 933/QĐ-TLĐ 14/05/2024 QĐ V/v ban hành Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn Việt Nam Nguyễn Đình Khang
5 39/KH-LĐLĐ 07/05/2024 KH Tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động” Bùi Minh Thanh
6 822/QĐ-LĐLĐ 21/06/2023 QĐ Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động của Quỹ "Mái ấm Công đoàn" tỉnh Bắc Kạn Vi Hồng Dương
7 04/HD-LĐLĐ 05/02/2024 Hướng dẫn Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2024 Trần Thị Thu Hương
8 1589 -CV/BTGTU 02/02/2024 Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Lưu Ngọc Trung
9 40-HD/BTGTU 30/06/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023) Lưu Ngọc Trung
10 TLĐ. HD GÓP Ý 07/08/2023 Dự thảo Báo cáo trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; gợi ý một số nội dung thảo luận và hướng dẫn tổng hợp báo cáo ý kiến đóng góp PCT
11 1628/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 19/06/2023 Công văn vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023 Bùi Minh Thanh
12 115/KHPH/SVHTTDL-LĐLĐ 13/06/2023 KHPH Tổ chức Giải Bóng chuyền hơi Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2023 Bùi Minh Thanh - Nguyễn Chu Thu
13 1599/LĐLĐ-TGNC 26/05/2023 Triển khai cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2023 Bùi Minh Thanh
14 310/KH-LĐLĐ - Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Ngọ Duy Hiểu
15 47/HD-LĐLĐ 30/03/2023 HD Tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 Bùi Minh Thanh
16 1540/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 03/04/2023 V/v triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác về phúc lợi cho Đoàn viên Công đoàn Bùi Minh Thanh
17 43/HD-LĐLĐ 14/02/2023 Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Vi Hồng Dương
18 1495/LĐLĐ-TGNC 16/02/2023 V/v tổ chức các hoạt động trong “Tuần lễ Áo dài” năm 2023 Bùi Minh Thanh
19 1503 /LĐLĐ-TGNC 28/02/2023 Công văn hưởng ứng, tham gia các Cuộc thi Bùi Minh Thanh
20 149/KH-LĐLĐ 10/02/2023 Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2023 Vi Hồng Dương