• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2022"-----“Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”-----“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”

Văn bản

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
1 17-CT/TU 05/04/2022 Chỉ thị của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Tỉnh ủy Bắc Kạn
2 1162/LĐLĐ-VP 13/05/2022 Công văn đề nghị báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 (Kèm các mẫu biểu, đề cương) Đinh Quang Chúc
3 201/KH-TLĐ 06/05/2022 Kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam về truyền thông về Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” TLĐ
4 18-CT/TU 13/04/2022 Chỉ thị của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp Hoàng Duy Chinh
5 19-CT/TU 13/04/2022 Chỉ thị của Tỉnh ủy Bắc Kạn về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Hoàng Duy Chinh
6 1115/HD-LĐLĐ 01/04/2022 Tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 Bùi Minh Thanh
7 16/NQ-BCH 22/02/2022 Nghi quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. TLĐ
8 1107/LĐLĐ-CTCS 24/03/2022 Văn bản LĐLĐ tỉnh về việc: Tăng cường phối hợp khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho CB, CC, VC, NLĐ Bùi Minh Thanh
9 38/KH-SVHTTDL-LĐLĐ 11/03/2022 Kế hoạch phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của CC, VC, CNLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2026 SVHTTDL, LĐLĐ
10 Đề cương tuyên truyền 11/03/2022 Đề cương tuyên truyền 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn Tỉnh Bắc Kạn
11 145/2020/NĐ-CP 12/12/2020 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động CP
12 41/HD-TLĐ 11/11/2021 Tổng Liên đoàn hướng dẫn “Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” TLĐ
13 ĐC TT 07/03/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam(28/3/1912-28/3/2022) TW
14 179/KH-TLĐ 03/03/2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 TLĐ
15 1392/MTTQ-BTT 03/03/2022 Văn bản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về: Tuyên truyền một số biện pháp đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 MTTQ tỉnh
16 1289/UBND-VXNV 03/03/2022 Văn bản của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19 UBND tỉnh
17 1070/LĐLĐ-CTCS 25/02/2022 Định hướng tuyên truyền tháng 3 năm 2022 Bùi Minh Thanh
18 1078/LĐLĐ-CTCS 28/02/2022 Nhắn tin ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" Bùi Minh Thanh
19 1072/LĐLĐ-CTCS 25/02/2022 Nnâng cao chất lượng bữa ăn ca và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể Bùi Minh Thanh
20 32/HD-LĐLĐ 22/02/2022 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2022 Bùi Minh Thanh