• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Chào mừng Xuân Quý Mão 2023 ------------- Chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023)------------Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2023)-------Kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023)---------Kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023) -------- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-15/02/2023)-----------------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Văn bản

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
1 5272/TLĐ-TG 30/12/2022 V/v triển khai Cuộc thi Videoclip "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" Ngọ Duy Hiểu
2 5692/QĐ-TLĐ 08/12/2022 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp Nguyễn Đình Khang
3 141/KH-LĐLĐ 05/12/2022 Kế hoạch Tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” Vi Hồng Dương
4 140/KH-LĐLĐ 21/11/2022 KH Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Bùi Minh Thanh
5 67/HD-TLĐ 03/11/2022 HD Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972-12/2022) Ngọ Duy Hiểu
6 656/KH-UBND 17/10/2022 KH Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 Đỗ Thị Minh Hoa
7 132/KH-SVHTTDL 07/11/2022 KH Tổ chức cuộc thi sáng tác, sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn Hoàng Thị Tho
8 1351/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 25/10/2022 V/v triển khai thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025” Bùi Minh Thanh
9 1788 /MTTQ-BTT 30/10/2022 V/v tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19 và dịch cúm A, B trên địa bàn tỉnh Ma Nhật Hoài
10 3992/TL-BTC 14/10/2022 Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài" Lê Vệ Quốc
11 1342/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 20/10/2022 Công văn triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 (2022-2023) Bùi Minh Thanh
12 34/HD-LĐLĐ 30/09/2022 Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 Đinh Quang Chúc
13 6566 /UBND-VXNV 04/10/2022 V/v tăng cường phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ Hoàng Văn Minh
14 529/CV-LĐCĐ 12/09/2022 V/v Tham gia viết bài cho Cuộc thi "Vòng tay Công đoàn" Trần Duy Phương
15 17-CTr/TU 30/08/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cƣờng củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới Hoàng Duy Chinh
16 16-CTr/TU 29/08/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển thu n Hoàng Duy Chinh
17 15-CTr/TU 29/08/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới Hoàng Duy Chinh
18 1292/LĐLĐ-TGNC 08/09/2022 V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” Bùi Minh Thanh
19 135/KH-LĐLĐ 31/08/2022 KH Triển khai Cuộc thi công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội Bùi Minh Thanh
20 1418/QĐ-BTTTT 22/07/2022 V/v Ban hành tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí Phạm Anh Tuấn