• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!--------Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)---------Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2024)--------Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024) -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

BÁO CÁO, THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÔNG ĐOÀN ĐỊNH KỲ

Cập nhật lúc 08:56 - 28/12/2022 (GMT +07:00)

I. TRANG THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÔNG ĐOÀN TRỰC TUYẾN ĐỊNH KỲ

(6 THÁNG, 01 NĂM)

(Bấm vào hình ảnh bên dưới để đi đến trang thống kê số liệu công đoàn trực tuyến)

*********************************************************************************************************

II. HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN GHI SỐ LIỆU

LĐLĐ thành phố Bắc Kạn:

Nguyễn Xuân Thùy, ĐT: 0985829001

LĐLĐ huyện Bạch Thông:

Đinh Văn Tuyên, ĐT: 0979472350

LDLĐ huyện Chợ Đồn:

Mạch Thị Luyến, ĐT: 0393001477

LĐLĐ huyện Ngân Sơn:

Đỗ Thanh Vân, ĐT: 0987001452

LĐLĐ huyện Ba Bể:

Lao Văn Dưỡng, ĐT: 0913525347

LĐLĐ huyện Pác Nặm:

Hoàng Văn Thiệu, ĐT: 0964944456

LĐLĐ huyện Chợ Mới:

Phạm Thị Thu Hiền, ĐT: 0945162248

LĐLĐ huyện Na Rì:

Vi Thị Huyền, ĐT: 0984547786

Công đoàn ngành GD &ĐT:

Nguyễn Duy Tuyên, ĐT: 0985338449

Công đoàn ngành Y tế:

Triệu Thu Hà, ĐT: 0387761861

Khối trực thuộc LĐLĐ tỉnh: Nguyễn Ngọc Liêm, ĐT: 0943013111

III. HỖ TRỢ ĐĂNG NHẬP

1. Nguyễn Ngọc Liêm, ĐT: 0943013111

2. Nguyễn Duy Tuyên, ĐT: 0985338449

IV. BẢN MỀM MẪU BẢNG SỐ LIỆU

(Bấm vào đây  để tải mẫu về)