• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 ------------- Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023)---------------Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6)----------------Ngày Đại dương thế giới (08/6)-------- 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2023)--------------- Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6)--------------- Ngày gia đình Việt Nam 28/6-------------- Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)----------Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hoà khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm-------------Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc! -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!-----------Các cấp công đoàn hăng hái thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

BÁO CÁO, THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÔNG ĐOÀN ĐỊNH KỲ

Cập nhật lúc 08:56 - 28/12/2022 (GMT +07:00)

I. TRANG THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÔNG ĐOÀN TRỰC TUYẾN ĐỊNH KỲ

(6 THÁNG, 01 NĂM)

(Bấm vào hình ảnh bên dưới để đi đến trang thống kê số liệu công đoàn trực tuyến)

*********************************************************************************************************

II. HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN GHI SỐ LIỆU

LĐLĐ thành phố Bắc Kạn:

Nguyễn Xuân Thùy, ĐT: 0985829001

LĐLĐ huyện Bạch Thông:

Đinh Văn Tuyên, ĐT: 0979472350

LDLĐ huyện Chợ Đồn:

Mạch Thị Luyến, ĐT: 0393001477

LĐLĐ huyện Ngân Sơn:

Đỗ Thanh Vân, ĐT: 0987001452

LĐLĐ huyện Ba Bể:

Lao Văn Dưỡng, ĐT: 0913525347

LĐLĐ huyện Pác Nặm:

Hoàng Văn Thiệu, ĐT: 0964944456

LĐLĐ huyện Chợ Mới:

Phạm Thị Thu Hiền, ĐT: 0945162248

LĐLĐ huyện Na Rì:

Vi Thị Huyền, ĐT: 0984547786

Công đoàn ngành GD &ĐT:

Nguyễn Duy Tuyên, ĐT: 0985338449

Công đoàn ngành Y tế:

Triệu Thu Hà, ĐT: 0387761861

Khối trực thuộc LĐLĐ tỉnh: Nguyễn Ngọc Liêm, ĐT: 0943013111

III. HỖ TRỢ ĐĂNG NHẬP

1. Nguyễn Ngọc Liêm, ĐT: 0943013111

2. Nguyễn Duy Tuyên, ĐT: 0985338449

IV. BẢN MỀM MẪU BẢNG SỐ LIỆU

(Bấm vào đây  để tải mẫu về)