• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Chào mừng Xuân Quý Mão 2023 ------------- Chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023)------------Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2023)-------Kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023)---------Kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023) -------- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-15/02/2023)-----------------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

BÁO CÁO, THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÔNG ĐOÀN ĐỊNH KỲ

Cập nhật lúc 08:56 - 28/12/2022 (GMT +07:00)

I. TRANG THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÔNG ĐOÀN TRỰC TUYẾN ĐỊNH KỲ

(6 THÁNG, 01 NĂM)

(Bấm vào hình ảnh bên dưới để đi đến trang thống kê số liệu công đoàn trực tuyến)

*********************************************************************************************************

II. HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN GHI SỐ LIỆU

LĐLĐ thành phố Bắc Kạn:

Nguyễn Xuân Thùy, ĐT: 0985829001

LĐLĐ huyện Bạch Thông:

Đinh Văn Tuyên, ĐT: 0979472350

LDLĐ huyện Chợ Đồn:

Mạch Thị Luyến, ĐT: 0393001477

LĐLĐ huyện Ngân Sơn:

Đỗ Thanh Vân, ĐT: 0987001452

LĐLĐ huyện Ba Bể:

Lao Văn Dưỡng, ĐT: 0913525347

LĐLĐ huyện Pác Nặm:

Hoàng Văn Thiệu, ĐT: 0964944456

LĐLĐ huyện Chợ Mới:

Phạm Thị Thu Hiền, ĐT: 0945162248

LĐLĐ huyện Na Rì:

Vi Thị Huyền, ĐT: 0984547786

Công đoàn ngành GD &ĐT:

Nguyễn Duy Tuyên, ĐT: 0985338449

Công đoàn ngành Y tế:

Triệu Thu Hà, ĐT: 0387761861

Khối trực thuộc LĐLĐ tỉnh: Nguyễn Ngọc Liêm, ĐT: 0943013111

III. HỖ TRỢ ĐĂNG NHẬP

1. Nguyễn Ngọc Liêm, ĐT: 0943013111

2. Nguyễn Duy Tuyên, ĐT: 0985338449

IV. BẢN MỀM MẪU BẢNG SỐ LIỆU

(Bấm vào đây  để tải mẫu về)