• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Văn bản

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
1 612/LĐLĐ-CTCS 16/09/2020 Văn bản LĐLĐ tỉnh: Tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội và tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19; hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet Bùi Minh Thanh
2 287 /QĐ - LĐLĐ 15/09/2020 Quyết định ban hành Quy chế Khen thưởng trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Bắc Kạn Vi Văn Nghĩa
3 608/LĐLĐ-CTCS 10/09/2020 Công văn: Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” Bùi Minh Thanh
4 593/LĐLĐ-VP 20/09/2020 Công văn: Về việc thực hiện chế độ báo cáo, tổng hợp số liệu về hoạt động công đoàn Đinh Quang Chúc
5 591/LĐLĐ-CTCS 18/08/2020 Công văn V/v vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone Bùi Minh Thanh
6 588/LĐLĐ-CTCS 04/08/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới Bùi Minh Thanh
7 Tài liệu tuyên truyền 13/08/2020 Tài liệu tuyên truyền bệnh dịch tả lợn châu phi CNTY
8 540/LĐLĐ-CTCS 08/06/2020 Công văn: đề nghị báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐCT ngày 17/11/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Minh Thanh
9 555/LĐLĐ-TCKT 22/06/2020 Công văn: xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ Vi Văn Nghĩa
10 541/LĐLĐ-CTCS 08/06/2020 Tham gia giải bóng chuyền hơi CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn lần thứ II năm 2020 Bùi Mình Thanh
11 519/LĐLĐ-CTCS 14/05/2020 Công văn: Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam” Bùi Minh Thannh
12 514/LĐLĐ-VP 12/05/2020 Công văn đôn đốc báo cáo công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 Đinh Quang Chúc
13 50/KH-LĐLĐ 08/05/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án 1712/ĐA-TLĐ, ngày 11/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023 Bùi Minh Thanh
14 19/HD-LĐLĐ 29/04/2020 Hướng dẫn triển khai cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và ngƣời lao động” năm 2020 với chủ đề “Nét đẹp công đoàn cơ sở” trên mạng xã hội Facebook Bùi Minh Thanh
15 508/LĐLĐ-CTCS 29/04/2020 Tiếp tục tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động Bùi Minh Thanh
16 48/KH-LĐLĐ 09/04/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ - TLĐ, ngày 15/01/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn Bùi Minh Thanh
17 17/HD-LĐLĐ 08/04/2020 Hướng dẫn: Tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 Bùi Minh Thanh
18 486/LĐLĐ-CTCS 24/03/2020 Công văn: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động tại các kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh Bắc Kạn Bùi Minh Thanh
19 489/LĐLĐ-CTCS 25/03/2020 Công văn triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020 Bùi Minh Thanh
20 483/LĐLĐ-CTCS 20/03/2020 Công văn: phối hợp thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020; tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” Bùi Minh Thanh