• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

Văn bản

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
1 24/HD-LĐLĐ 24/02/2021 Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 Bùi Minh Thanh
2 72/KH-LĐLĐ 19/02/2021 Kế hoạch: Tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2021 Bùi Minh Thanh
3 739/LĐLĐ-CTCS 22/02/2021 CV: Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2021 Bùi Minh Thanh
4 732/LĐLĐ - CTCS 01/02/2021 Văn bản LĐLĐ tỉnh: Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Bùi Minh Thanh
5 729/UBKT 29/01/2021 Định hướng hoạt động kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2021 Hoàng Thị Chinh
6 23/HD - LĐLĐ 28/01/2021 Công tác Tuyên giáo Công đoàn và tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 Bùi Minh Thanh
7 67/KH-LĐLĐ 14/01/2021 Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn năm 2021 Bùi Minh Thanh
8 22/HD-LĐLĐ 13/01/2021 Hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2021 Bùi Minh Thanh
9 693/LĐLĐ - CTCS 17/12/2020 Trình khen thưởng các tập thể, cá nhân năm 2020 Bùi Minh Thanh
10 691/LĐLĐ-CTCS 11/12/2020 ký cam kết thực hiện cuộc vận động “CB, CC, VC nói không với tiêu cực” Bùi Minh Thanh
11 674/LĐLĐ - CTCS 19/11/2020 Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6, năm 2020-2021 Bùi Minh Thanh
12 151 /LĐLĐ-CTCS 20/11/2020 Thông báo kết quả thỏa thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên công đoàn Bùi Minh Thanh
13 TLTT 15/11/2020 Các văn bản pháp luật liên quan đến cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực TLTT
14 662 /LĐLĐ-CTCS 04/11/2020 Công văn: Thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động Bùi Minh Thanh
15 661?/LĐLĐ-CTCS 03/11/2020 Công văn: Tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Bùi Minh Thanh
16 MẪU BIỂU, ĐỀ CƯƠNG TK 2020 04/11/2020 CÁC MẪU BIỂU, ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN 2020 LĐLĐ tỉnh
17 660/LĐLĐ-CTCS 03/11/2020 CV: Tham gia Giải chạy “Tết ấm cho người nghèo - Vì miền Trung thân yêu” Bùi Minh Thanh
18 654/LĐLĐ-CTCS 29/10/2020 CV: Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020 Bùi Minh Thanh
19 654/LĐLĐ-CTCS 29/10/2020 Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020 Bùi Minh Thanh
20 20/HD-LĐLĐ 22/10/2020 Hướng dẫn bình xét, khen thưở ng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" Bùi Minh Thanh