• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Chào mừng Xuân Quý Mão 2023 ------------- Chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023)------------Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2023)-------Kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023)---------Kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023) -------- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-15/02/2023)-----------------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Văn bản

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
1 141/KH-LĐLĐ 05/12/2022 Kế hoạch Tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” Vi Hồng Dương
2 140/KH-LĐLĐ 21/11/2022 KH Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Bùi Minh Thanh
3 1351/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 25/10/2022 V/v triển khai thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025” Bùi Minh Thanh
4 34/HD-LĐLĐ 30/09/2022 Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 Đinh Quang Chúc
5 128/KH-LĐLĐ 17/06/2022 Kế hoạch Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023-2028 Đinh Quang Chúc
6 76/KHPH-SVHTTDL-LĐLĐ 07/06/2022 Kế hoạch Tổ chức Giải bóng chuyền hơi CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, năm 2022 và Điều lệ giải bóng chuyền hơi. SVHTTDL, LĐLĐ
7 1162/LĐLĐ-VP 13/05/2022 Công văn đề nghị báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 (Kèm các mẫu biểu, đề cương) Đinh Quang Chúc
8 1115/HD-LĐLĐ 01/04/2022 Tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 Bùi Minh Thanh
9 1107/LĐLĐ-CTCS 24/03/2022 Văn bản LĐLĐ tỉnh về việc: Tăng cường phối hợp khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho CB, CC, VC, NLĐ Bùi Minh Thanh
10 38/KH-SVHTTDL-LĐLĐ 11/03/2022 Kế hoạch phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của CC, VC, CNLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2026 SVHTTDL, LĐLĐ
11 1070/LĐLĐ-CTCS 25/02/2022 Định hướng tuyên truyền tháng 3 năm 2022 Bùi Minh Thanh
12 1078/LĐLĐ-CTCS 28/02/2022 Nhắn tin ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" Bùi Minh Thanh
13 1072/LĐLĐ-CTCS 25/02/2022 Nnâng cao chất lượng bữa ăn ca và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể Bùi Minh Thanh
14 32/HD-LĐLĐ 22/02/2022 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2022 Bùi Minh Thanh
15 31/hd-LĐLĐ 22/02/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo; biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2022 Bùi Minh Thanh
16 3/KL-BCH 18/01/2022 Kết luận của BCH TLĐ về tiếp tục thực hiện nghị quyết 7c/NQ-TLĐ ngày 25/02/2016 về chất lượng bữa ăn ca của người lao động TLĐ
17 30/HD-LĐLĐ 15/02/2022 Hướng dẫn công tác tuyên giáo Công đoàn và tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2022 Bùi Minh Thanh
18 113/KH-LĐLĐ 11/02/2022 Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn năm 2022 Bùi Minh Thanh
19 111/KH-LĐLĐ 26/01/2022 Thực hiện chương trình “01 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” Bùi Minh Thanh
20 103/KH-LĐLĐ 21/12/2021 Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ, giai đoạn 2021 - 2026 Bùi Minh Thanh