• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Văn bản

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
1 674/LĐLĐ - CTCS 19/11/2020 Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6, năm 2020-2021 Bùi Minh Thanh
2 151 /LĐLĐ-CTCS 20/11/2020 Thông báo kết quả thỏa thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên công đoàn Bùi Minh Thanh
3 TLTT 15/11/2020 Các văn bản pháp luật liên quan đến cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực TLTT
4 662 /LĐLĐ-CTCS 04/11/2020 Công văn: Thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động Bùi Minh Thanh
5 661?/LĐLĐ-CTCS 03/11/2020 Công văn: Tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Bùi Minh Thanh
6 MẪU BIỂU, ĐỀ CƯƠNG TK 2020 04/11/2020 CÁC MẪU BIỂU, ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN 2020 LĐLĐ tỉnh
7 660/LĐLĐ-CTCS 03/11/2020 CV: Tham gia Giải chạy “Tết ấm cho người nghèo - Vì miền Trung thân yêu” Bùi Minh Thanh
8 654/LĐLĐ-CTCS 29/10/2020 CV: Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020 Bùi Minh Thanh
9 654/LĐLĐ-CTCS 29/10/2020 Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020 Bùi Minh Thanh
10 20/HD-LĐLĐ 22/10/2020 Hướng dẫn bình xét, khen thưở ng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" Bùi Minh Thanh
11 56/KH-LĐLĐ 08/09/2020 Kế hoạch: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bắc Kạn và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Vi Văn Nghĩa
12 652/LĐLĐ-CTCS 23/10/2020 Công văn: Vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra Bùi Minh Thanh
13 643 /LĐLĐ-CTCS 13/10/2020 Công văn: Tổ chức triển khai “Ngày Pháp luật ” năm 2020 Bùi Minh Thanh
14 62 /KH-LĐLĐ 13/10/2020 Kế hoạch: Triển khai thực hiện Kết luận số 80/KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp Bùi Minh Thanh
15 635/LĐLĐ-CTCS 08/10/2020 hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 Bùi Minh Thanh
16 612/LĐLĐ-CTCS 16/09/2020 Văn bản LĐLĐ tỉnh: Tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội và tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19; hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet Bùi Minh Thanh
17 287 /QĐ - LĐLĐ 15/09/2020 Quyết định ban hành Quy chế Khen thưởng trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Bắc Kạn Vi Văn Nghĩa
18 608/LĐLĐ-CTCS 10/09/2020 Công văn: Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” Bùi Minh Thanh
19 593/LĐLĐ-VP 20/09/2020 Công văn: Về việc thực hiện chế độ báo cáo, tổng hợp số liệu về hoạt động công đoàn Đinh Quang Chúc
20 591/LĐLĐ-CTCS 18/08/2020 Công văn V/v vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone Bùi Minh Thanh