• /upload/images/slide/bk5.jpg
 • /upload/images/slide/bk4.jpg
 • /upload/images/slide/bk3.jpg
 • /upload/images/slide/bk2.jpg
 • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

Phúc lợi đoàn viên

 • TTHT với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

  TTHT với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

  Cập nhật lúc 16:55 - 11/09/2020 (GMT +07:00)

  Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn Đối tượng hưởng phúc lợi: Đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh Bắc Kạn Tên, địa chỉ đơn vị thỏa thuận hợp tác Nội dung phúc lợi Thủ tục...
 • TTHT với Cửa hàng Phúc Anh

  TTHT với Cửa hàng Phúc Anh

  Cập nhật lúc 14:31 - 11/09/2020 (GMT +07:00)

  Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Bắc Kạn với với Cửa hàng Phúc Anh Đối tượng hưởng phúc lợi: Đoàn viên công đoàn thành phố Bắc Kạn Tên, địa chỉ đơn vị thỏa thuận hợp tác Nội dung phúc lợi Thủ tục...
 • TTHT với Trung tâm điện máy Hương Nam

  TTHT với Trung tâm điện máy Hương Nam

  Cập nhật lúc 14:27 - 11/09/2020 (GMT +07:00)

  Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Bắc Kạn với Trung tâm điện máy Hương Nam Đối tượng hưởng phúc lợi: Đoàn viên công đoàn thành phố Bắc Kạn Tên, địa chỉ đơn vị thỏa thuận hợp tác Nội dung phúc lợi Thủ tục...
 • TTHT với Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ quốc phòng – cơ sở đào tạo tại Bắc Kạn

  TTHT với Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ quốc phòng – cơ sở đào tạo tại Bắc Kạn

  Cập nhật lúc 14:23 - 11/09/2020 (GMT +07:00)

  Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Bắc Kạn với Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ quốc phòng – cơ sở đào tạo tại Bắc Kạn Đối tượng hưởng phúc lợi: Đoàn viên công đoàn thành phố Bắc Kạn Tên, địa chỉ đơn vị thỏa thuận hợp...
 • TTHT với cửa hàng mắt kính Mai Sơn

  TTHT với cửa hàng mắt kính Mai Sơn

  Cập nhật lúc 14:21 - 11/09/2020 (GMT +07:00)

  Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Bắc Kạn với cửa hàng mắt kính Mai Sơn Đối tượng hưởng phúc lợi: Đoàn viên công đoàn thành phố Bắc Kạn Tên, địa chỉ đơn vị thỏa thuận hợp tác Nội dung phúc lợi Thủ tục...
 • TTHT với Trung tâm GasPetrolimex Bắc Kạn

  TTHT với Trung tâm GasPetrolimex Bắc Kạn

  Cập nhật lúc 14:13 - 11/09/2020 (GMT +07:00)

  Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Bắc Kạn với Trung tâm GasPetrolimex Bắc Kạn Đối tượng hưởng phúc lợi: đoàn viên công đoàn thành phố Bắc Kạn Tên, địa chỉ đơn vị thỏa thuận hợp tác Nội dung phúc lợi Thủ tục...
 • TTHT với Công ty cổ phần sữa Hà Lan

  TTHT với Công ty cổ phần sữa Hà Lan

  Cập nhật lúc 16:43 - 10/09/2020 (GMT +07:00)

  Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Bắc Kạn với Công ty cổ phần sữa Hà Lan Đối tượng hưởng phúc lợi: đoàn viên công đoàn thành phố Bắc Kạn Tên, địa chỉ đơn vị thỏa thuận hợp tác Nội dung phúc lợi Thủ tục...
 • TTHT với Trung tâm Viễn thông huyện Chợ Mới

  TTHT với Trung tâm Viễn thông huyện Chợ Mới

  Cập nhật lúc 07:54 - 07/09/2020 (GMT +07:00)

  Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ huyện CHợ Mới với Trung tâm Viễn thông huyện Chợ Mới. Đối tượng hưởng phúc lợi: đoàn viên công đoàn trong huyện Chợ Mới Tên, địa chỉ đơn vị thỏa thuận hợp tác Nội dung phúc lợi Thủ...
 • TTHT với Bưu điện huyện Chợ Mới

  TTHT với Bưu điện huyện Chợ Mới

  Cập nhật lúc 07:52 - 07/09/2020 (GMT +07:00)

  Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ huyện CHợ Mới với Bưu điện huyện Chợ Mới Đối tượng hưởng phúc lợi: đoàn viên công đoàn trong huyện Chợ Mới Tên, địa chỉ đơn vị thỏa thuận hợp tác Nội dung phúc lợi Thủ tục...
 • TTHT với Công ty TNHH Phúc Lộc

  TTHT với Công ty TNHH Phúc Lộc

  Cập nhật lúc 07:50 - 07/09/2020 (GMT +07:00)

  Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ huyện CHợ Mới với Công ty TNHH Phúc  Lộc Đối tượng hưởng phúc lợi: Các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn trong huyện Chợ Mới Tên, địa chỉ đơn vị thỏa thuận hợp tác Nội dung phúc...
 • TTHT với Công ty TNHH Nguyễn và du lịch Đại Sơn

  TTHT với Công ty TNHH Nguyễn và du lịch Đại Sơn

  Cập nhật lúc 07:43 - 07/09/2020 (GMT +07:00)

  Thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo với Công ty TNHH Nguyễn và du lịch Đại Sơn Đối tượng hưởng phúc lợi: Các công đoàn cơ sở trường học và cơ sở giáo dục thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn Tên, địa chỉ...
 • TTHT với Công ty Cổ phần sách-Thiết bị trường học Bắc Kạn

  TTHT với Công ty Cổ phần sách-Thiết bị trường học Bắc Kạn

  Cập nhật lúc 07:41 - 07/09/2020 (GMT +07:00)

  Thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn với Công ty Cổ phần sách-Thiết bị trường học Bắc Kạn. Đối tượng hưởng phúc lợi: Công đoàn cơ sở trường học, cơ sở giáo dục trong tỉnh Bắc Kạn. Tên, địa chỉ đơn...
 • TTHT với Công ty THHH MTV khoáng sản và thương mại Đồng Nam

  TTHT với Công ty THHH MTV khoáng sản và thương mại Đồng Nam

  Cập nhật lúc 07:35 - 07/09/2020 (GMT +07:00)

  Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ huyện Chợ Đồn và Công ty THHH MTV khoáng sản và thương mại Đồng Nam Đối tượng hưởng phúc lợi: Đoàn viên công đoàn trong huyện Chợ Đồn Tên, địa chỉ đơn vị thỏa thuận hợp tác Nội dung phúc...
 • TTHT với Bưu điện huyện Chợ Đồn

  TTHT với Bưu điện huyện Chợ Đồn

  Cập nhật lúc 07:27 - 07/09/2020 (GMT +07:00)

  Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ huyện Chợ Đồn với Bưu điện huyện Chợ Đồn Đối tượng hưởng ưu đãi: Đoàn viên công đoàn trong huyện Chợ Đồn ***Nội dung phúc lợi đoàn viên*** Tên, địa chỉ đơn vị thỏa thuận hợp tác Nội dung phúc...
 • TTHT với Công ty TNHH Dược Phẩm & Dịch vụ Y tế DR Queen Bioderma France

  TTHT với Công ty TNHH Dược Phẩm & Dịch vụ Y tế DR Queen Bioderma France

  Cập nhật lúc 16:17 - 06/09/2020 (GMT +07:00)

  Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh với Công ty TNHH Dược Phẩm & Dịch vụ Y tế DR Queen Bioderma France Đối tượng hưởng phúc lợi: Các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh Bắc Kạn ***Nội dung phúc lợi đoàn viên*** Tên, địa chỉ đơn...