• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

TTHT với Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ quốc phòng – cơ sở đào tạo tại Bắc Kạn

Cập nhật lúc 14:39 - 11/09/2020 (GMT +07:00)

Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Bắc Kạn với Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ quốc phòng – cơ sở đào tạo tại Bắc Kạn

Đối tượng hưởng phúc lợi: Đoàn viên công đoàn thành phố Bắc Kạn

Tên, địa chỉ đơn vị thỏa thuận hợp tác

Nội dungphúc lợi

Thủ tục hưởng

Nơi hưởng phúc lợi

Đầu mối liên hệ

Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ quốc phòng – cơ sở đào tạo tại Bắc Kạn

- Địa chỉ: Tổ 16 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn

 

- Giảm 5% tổng số tiền học phí đối với học lái xe mô tô, ô tô các hạng cho đoàn viên, CNVCLĐ trong các CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố

- Hỗ trợ tuyên truyền Luật toàn giao thông đường bộ miễn phí đối với các cấp công đoàn thành phố

 

Thẻ đoàn viên (hoặc Giấy xác nhận của BCH CĐCS)

 

- Địa chỉ: Tổ 16 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn

 

Ông   Nguyễn Đức Cường –Chỉ huy cơ sở đào tạo

 ĐT: 0209350666