• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024)----Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)----Kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024)---Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)---Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2024)--Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2024)----Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 -20/5/2024)---Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024---Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!----Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Cập nhật lúc 07:15 - 17/08/2021 (GMT +07:00)

>>: Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh: Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

>>: Công văn số 3195-CV/TU, ngày 29/7/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn: Tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19

>>: Văn bản số 4424/UBND-VXNV, ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh: Về việc thực hiện Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 và 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COV

>>: Văn bản số 792/TLĐ, ngày 31/8/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam: Về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

>>: Văn bản số 2290/BCĐ-SYT, ngày 31/8/2020 của Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch COVID-19: V/v khẩn trương rà soát, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ 01/7/2020 đến 28/7/2020

>>: Văn bản 4482/UBND-VXNV ngày 04/8/2020 UBND tỉnh: Về Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone

>>: Văn bản số 588/LĐLĐ-CTCS, ngày 04/8/2020 của LĐLĐ tỉnh:V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

>>: Văn bản số 4443/UBND-VXNV, ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh: Triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

>>: Văn bản số 2313/BCĐ-SYT, ngày 03/8/2020 của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh: V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

>>: Văn bản  số 1047/STTTT-CNTT, ngày 05/8/2020 của Sở TT&TT: V/v đề nghị triển khai, tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.

>>: Văn bản số 4538/UBND-VXNV, ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh: V/v thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>>: Văn bản số 4609/UBND-VXNV, ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh: V/v thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>>:  Văn bản số 2415/BCĐ-SYT, ngày 11/8/2020 của BCĐ PC COVID-19 tỉnh: V/v tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đã trở về địa phương

>>: Văn bản số 591/LĐLĐ-CTCS, ngày 18/8/2020 của LĐLĐ tỉnh về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone

>>: Văn bản số 848/TLĐ, ngày 17/8/2020 của Tổng Liên đoàn về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh trong tình hình mới của dịch bệnh Covid-19. Phần 1        >>: Phần 2

>>: ">File âm thanh tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone do Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp

>>: Văn bản số 5154/UBND-VXNV, ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh: Về việc thực hiện Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

>>:  Văn bản số 925/TLĐ, ngày 04/9/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-MTTW-ĐCT và Thông tri số 09/TT-MTTW-BTT.

>>: Văn bản: 5478/UBND-VXNV, ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>>:  Văn bản 612/LĐLĐ-CTCS, ngày 16/9/2020 của LĐLĐ tỉnh: Tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội và tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19; hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet

>>:  Văn bản: 5668/UBND-VXNV, ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>>:  Văn bản: 6336/UBND-VXNV, ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>>:   Văn bản số 7245/UBND-VXNV, ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

>>:   Văn bản số 1361/TLĐ, ngày 08/12/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về: Triển khai công điện số 1699/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19

>>:  Kế hoạch số 730/BCĐ, ngày 08/12/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về : đáp ứng phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

>>:  Công văn số 58/UBND - VXNV, ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh về  việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>>:   Văn bản số 1513/TLĐ, ngày 12/01/2021 của Tổng Liên đoàn về việc triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

>>:  Công văn số 254/UBND - VXNV, ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về  việc  tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>>:  Chỉ thị 05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

>>:  Chỉ thị 01/CT-UBND, ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh: Về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

>>:  Văn bản UBND tỉnh: Thực hiện Thông báo số 31/TB-VPCP ngày 25/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>>: Tăng cường nâng cao nhật thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19

>> Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 27/04/2021): về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

>> Văn bản UBND tỉnh: Thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

>> Văn bản UBND tỉnh: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh ngày 10/5/2021 về phòng chống dịch Covid-19

>>  Văn bản Tổng Liên đoàn: Chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19

>>:  Văn bản UBND tỉnh: Thực hiện thông báo số 101, 102 ngày 11/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19

>>:  Văn bản UBND tỉnh:  Công văn 231/TB-UBND, ngày 13/6/2021 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Ba Bể và rà soát phương án đón công dân từ tỉnh Bắc Giang về địa phương

>>:  Văn bản số 252-CV/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn: Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, xã hội

>>:  Văn bản số: 2337/CV-BCĐ, ngày 13/7/2021 của BCĐ tỉnh về Rà soát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

* Mẫu: KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ CÁC TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19

>>:  Văn bản số: 309-CV/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

>>:  : Công điện số 05/CĐ-UBND, ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

>>:  :Văn bản số 4767/UBND-VXNV: về Điều chỉnh thời gian cách ly y tế cho các F1, hướng dẫn xét nghiệm và điều trị người bệnh Covid-19

>>:  :Văn bản số 4772/UBND-VXNV:Bổ sung một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

>>:  : Văn bản số 2422/TLĐ, ngày 31/8/2021 về việc về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn

>>:  : Kế hoạch 46-KH/TU, ngày 06/8/2021 của Tỉnh ủy: Về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay