• /upload/images/slide/bk5.jpg
 • /upload/images/slide/bk4.jpg
 • /upload/images/slide/bk3.jpg
 • /upload/images/slide/bk2.jpg
 • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

Nghiên cứu trao đổi

 • Nhìn lại phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015-2020

  Nhìn lại phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015-2020

  Cập nhật lúc 10:46 - 28/07/2020 (GMT +07:00)

  Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) với nhiều nội dung hình thức đa dạng phong phú và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật; rất nhiều giải pháp, sáng kiến, đề...
 • Gương điển hình trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

  Gương điển hình trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

  Cập nhật lúc 10:35 - 28/07/2020 (GMT +07:00)

  Trong những năm qua phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo do tổ chức Công đoàn phát động luôn thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh hưởng ứng tham gia. Các phong trào thi đua đã đi vào nề nếp, có chiều sâu trong mọi ngành,...
 • Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động

  Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động

  Cập nhật lúc 10:27 - 28/07/2020 (GMT +07:00)

  Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nội dung Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp...
 • Chủ tịch công đoàn nhiệt tình, trách nhiệm

  Chủ tịch công đoàn nhiệt tình, trách nhiệm

  Cập nhật lúc 07:30 - 23/07/2020 (GMT +07:00)

  Đồng chí Nguyễn Văn Đạt-Chủ tịch công đoàn luôn được cấp ủy, Ban Giám đốc và người lao động trong công ty đánh giá là người nhiệt tình, trách nhiệm. Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Hồng Hà được thành lập tháng 5 năm 2010, ban đầu với 27 đoàn viên, đến nay đã...
 • Nữ chủ tịch công đoàn cơ sở: Giỏi việc trường, đảm việc nhà

  Nữ chủ tịch công đoàn cơ sở: Giỏi việc trường, đảm việc nhà

  Cập nhật lúc 07:27 - 23/07/2020 (GMT +07:00)

  Gần gũi, thân thiện là cảm nhận đầu tiên khi gặp và tiếp xúc với chị, là người phụ nữ trong xã hội hiện đại, chị Bế Thị Trang-Giáo viên, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Quảng Chu, huyện Chợ Mới không những làm tròn trách nhiệm là người vợ, người mẹ trong gia...
 • Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn

  Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn

  Cập nhật lúc 15:05 - 16/07/2020 (GMT +07:00)

  Thấm nhuần lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất", trong những năm qua Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Công đoàn ngành GD&ĐT Bắc Kạn đã chỉ đạo, tổ chức triển...
 • Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động huyện Chợ Mới

  Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động huyện Chợ Mới

  Cập nhật lúc 08:27 - 15/06/2020 (GMT +07:00)

  Huyện Chợ Mới hiện có 74 công đoàn cơ sở với gần 1.500 đoàn viên, trong đó có 05 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất",...
 • Ngành Y tế Bắc Kạn: Bảo đảm chế độ, chính sách đối với người lao động

  Ngành Y tế Bắc Kạn: Bảo đảm chế độ, chính sách đối với người lao động

  Cập nhật lúc 16:04 - 05/06/2020 (GMT +07:00)

  Trong những năm qua, Công đoàn ngành Y tế và các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc đã phối hợp với chính quyền các cấp triển khai, thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho đoàn viên, công chức viên chức lao động (CCVCLĐ). Qua đó nâng cao năng lực làm việc,...
 • Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Công đoàn

  Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Công đoàn

  Cập nhật lúc 15:55 - 05/06/2020 (GMT +07:00)

  Công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, từ đó có giải pháp uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đoàn kiểm tra UBKT LĐLĐ tỉnh, kiểm tra tại Cục...
 • Công đoàn Công ty CP QL&XD GT Bắc Kạn thực hiện tốt công tác chăm lo

  Công đoàn Công ty CP QL&XD GT Bắc Kạn thực hiện tốt công tác chăm lo

  Cập nhật lúc 10:08 - 28/05/2020 (GMT +07:00)

  Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn hiện nay đang quản lý gần 500 Km đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh, với 99 người lao động đều là đoàn viên công đoàn. Xác định rõ việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên là mục đích quan trọng nhất,...
 • Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động

  Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động

  Cập nhật lúc 14:52 - 26/05/2020 (GMT +07:00)

  Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo xuyên suốt các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngày càng thực chất,...
 • Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ huyện Bạch Thông

  Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ huyện Bạch Thông

  Cập nhật lúc 16:23 - 25/05/2020 (GMT +07:00)

  Trong những năm qua công tác thi đua, khen thưởng trong các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) huyện Bạch Thông đã có bước phát triển tích cực, được triển khai sâu rộng, thực hiện toàn diện trên tất cả lĩnh vực hoạt động của đời sống xã...
 • Các cấp công đoàn thành phố Bắc Kạn: Chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ

  Các cấp công đoàn thành phố Bắc Kạn: Chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ

  Cập nhật lúc 15:51 - 14/05/2020 (GMT +07:00)

  Tuyên truyền, giáo dục là một trong những chức năng quan trọng của tổ chức Công đoàn. Trong giai đoạn hiện nay công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) cần có những thay đổi phù hợp với yêu cầu tình hình mới. Bám sát chỉ đạo...
 • Phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng các cấp

  Phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng các cấp

  Cập nhật lúc 14:04 - 11/05/2020 (GMT +07:00)

  Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh, là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xác định rõ điều đó, ngay từ cuối năm 2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động...
 • Các cấp công đoàn trong tỉnh Bắc Kạn tích cực, chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19

  Các cấp công đoàn trong tỉnh Bắc Kạn tích cực, chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19

  Cập nhật lúc 08:14 - 05/05/2020 (GMT +07:00)

  Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Bắc Kạn đã vào cuộc chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, lãnh đạo đơn vị, người sử dụng lao động triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh...