• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!--------Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)---------Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2024)--------Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024) -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Cập nhật lúc 15:06 - 21/12/2022 (GMT +07:00)

Nhằm tuyên truyền rộng rãi đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động niềm tự hào về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam và ý nghĩa của Đại hội Công đoàn các cấp, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch về công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Theo kế hoạch, các cấp Công đoàn trong tỉnh sẽ tuyên truyền về vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tập trung vào tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn các cấp, các dự thảo văn kiện và việc thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, các khâu đột phá và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tập trung tuyên truyền với tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các công trình, phần việc, sản phẩm thiết thực, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và tổ chức các đợt cao điểm chăm lo, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, CNVCLĐ chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Đồng thời, tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

/upload/images/nam-2022/thang-12.2022/6.-cong-tac-tuyen-truyen-dh-cac-cap.anh.jpg

Ảnh. Đồng chí Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh định hướng công tác tuyên truyền tại Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn cấp tỉnh.

Theo đó, từ nay đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ tiến hành 4 đợt tuyên truyền cao điểm với những nội dung:

Đợt 1 từ cuối quý IV năm 2022 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Công đoàn cơ sở (trước ngày 31/5/2023), tuyên truyền về vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, các dự thảo, văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp; đưa các thông tin về những tấm gương tiêu biểu của tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, công tác và việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tổ chức Công đoàn.

Đợt 2 từ cuối quý II năm 2023 đến thời điểm hoàn thành Đại hội công Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (trước ngày 31/7/2023) đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn và các hoạt động chào mừng trước, trong và sau Đại hội Công đoàn các cấp.

Đợt 3 từ cuối quý III năm 2023 đến trước khi diễn ra Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn (trước ngày 31/10/2023) tiếp tục tuyên truyền các nội dung trước Đại hội, Tuyên truyền thành tích nổi bật và những gương điển hình tiêu biểu đại diện cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về dự đại hội, tuyên truyền tổ chức Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ chào mừng thành công đại hội và thông báo nhanh kết quả Đại hội.

Đợt 4 từ sau Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn đến trước khi diễn ra khai mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (quý IV/2023) tập trung tuyên truyền sự thành công của Đại hội, thông tin nhanh về các kết quả, nội dung chính của Đại hội. Công tác chuẩn bị tổ chức và các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, các cấp công đoàn trong tỉnh cần phát huy các hình thức như tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tuyên truyền miệng, trực quan sinh động, qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, diễn đàn, giao lưu, đối thoại… Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên của hệ thống công đoàn, phát động các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Qua đó, nhằm truyền tải đến đông đảo cán bộ, CNVCLĐ và toàn xã hội về ý nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản của Đại hội, những kết quả chủ yếu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua, các chủ trương, định hướng lớn công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

 Thu Thủy - Ban TGNC