• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 ------------- Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023)---------------Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6)----------------Ngày Đại dương thế giới (08/6)-------- 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2023)--------------- Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6)--------------- Ngày gia đình Việt Nam 28/6-------------- Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)----------Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hoà khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm-------------Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc! -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!-----------Các cấp công đoàn hăng hái thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Ngành Y tế Bắc Kạn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Cập nhật lúc 14:03 - 11/01/2023 (GMT +07:00)

Với mục tiêu tạo động lực và tinh thần làm việc hăng say, hiệu quả, vì sự hài lòng của người bệnh, các cấp Công đoàn trong toàn ngành Y tế tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Công đoàn ngành Y tế hiện có 15 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 1.900 công chức, viên chức, người lao động. Những năm qua, ngành Y tế phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế tại cơ sở thiếu thốn, hoạt động chuyển giao kỹ thuật mới chỉ được tập trung ở tuyến huyện, đặc biệt là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; tuy nhiên, toàn ngành đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó với đại dịch, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực.

Nội dung thi đua tập trung vào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, hiệu quả công tác gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua được đổi mới, tập trung hướng mạnh về cơ sở, bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên với giải pháp, cách làm hay, phù hợp, hiệu quả. Tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; cán bộ, công chức “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”; “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”; “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Qua các phong trào thi đua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế không ngừng nỗ lực, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ với nhiều kết quả tích cực, như: Mạng lưới khám, chữa bệnh các tuyến được củng cố, phát triển, đảm bảo thực hiện tốt công tác dự phòng, khám, chữa bệnh cho người dân; 100% số xã có bác sỹ công tác và có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi. Công tác y tế dự phòng và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm được triển khai hiệu quả; tình hình mắc và tử vong của các dịch bệnh lưu hành đều giảm qua từng năm; dịch Covid-19 được ngăn chặn và khống chế kịp thời, tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho người dân đạt tỷ lệ cao. Chất lượng bệnh viện được cải tiến, tăng các chỉ số hấp dẫn trong chẩn đoán, khám, chữa bệnh bằng các dịch vụ kỹ thuật mới. Công tác khám, chữa bệnh y học cổ truyền và phục hồi chức năng; chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, dân số KHHGĐ và các hoạt động bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm, triển khai hiệu quả. Năm 2022, ngành Y tế đã có 1 đề tài khoa học đạt Giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, 59 đề tài ứng dụng khoa học, 03 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, cải thiện hiệu quả điều trị, hiệu quả kinh tế - xã hội và mở rộng phạm vi phục vụ cho công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

/upload/images/nam-2023/thang-01.2023/6.-pt-thi-dua-cd-nganh-y-te-.-anh.jpg

Ảnh: Đoàn viên công đoàn ngành Y tế tham gia tư vấn sức khỏe trong chương trình “Chợ Tết công đoàn” năm 2023

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua chuyên đề như: “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” gắn với “xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế - xây dựng mô hình phòng khám Bác sĩ gia đình”; “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động xây dựng kế hoạch rèn luyện, học tập và làm theo Bác; chú trọng tu dưỡng đạo đức, lối sống, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của của cán bộ, đảng viên, văn hóa công sở, quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chương trình chuyển đổi số và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, nhiều cách làm hay, hiệu quả từ cơ sở, nhiều gương điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương và nhân rộng. Năm 2022, có hàng chục tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh và nhiều cá nhân danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Minh Duyên – CĐ ngành Y tế Bắc Kạn