• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024)----Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)----Kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024)---Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)---Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2024)--Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2024)----Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 -20/5/2024)---Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024---Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!----Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Ngành Y tế Bắc Kạn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Cập nhật lúc 14:03 - 11/01/2023 (GMT +07:00)

Với mục tiêu tạo động lực và tinh thần làm việc hăng say, hiệu quả, vì sự hài lòng của người bệnh, các cấp Công đoàn trong toàn ngành Y tế tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Công đoàn ngành Y tế hiện có 15 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 1.900 công chức, viên chức, người lao động. Những năm qua, ngành Y tế phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế tại cơ sở thiếu thốn, hoạt động chuyển giao kỹ thuật mới chỉ được tập trung ở tuyến huyện, đặc biệt là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; tuy nhiên, toàn ngành đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó với đại dịch, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực.

Nội dung thi đua tập trung vào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, hiệu quả công tác gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua được đổi mới, tập trung hướng mạnh về cơ sở, bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên với giải pháp, cách làm hay, phù hợp, hiệu quả. Tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; cán bộ, công chức “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”; “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”; “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Qua các phong trào thi đua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế không ngừng nỗ lực, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ với nhiều kết quả tích cực, như: Mạng lưới khám, chữa bệnh các tuyến được củng cố, phát triển, đảm bảo thực hiện tốt công tác dự phòng, khám, chữa bệnh cho người dân; 100% số xã có bác sỹ công tác và có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi. Công tác y tế dự phòng và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm được triển khai hiệu quả; tình hình mắc và tử vong của các dịch bệnh lưu hành đều giảm qua từng năm; dịch Covid-19 được ngăn chặn và khống chế kịp thời, tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho người dân đạt tỷ lệ cao. Chất lượng bệnh viện được cải tiến, tăng các chỉ số hấp dẫn trong chẩn đoán, khám, chữa bệnh bằng các dịch vụ kỹ thuật mới. Công tác khám, chữa bệnh y học cổ truyền và phục hồi chức năng; chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, dân số KHHGĐ và các hoạt động bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm, triển khai hiệu quả. Năm 2022, ngành Y tế đã có 1 đề tài khoa học đạt Giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, 59 đề tài ứng dụng khoa học, 03 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, cải thiện hiệu quả điều trị, hiệu quả kinh tế - xã hội và mở rộng phạm vi phục vụ cho công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

/upload/images/nam-2023/thang-01.2023/6.-pt-thi-dua-cd-nganh-y-te-.-anh.jpg

Ảnh: Đoàn viên công đoàn ngành Y tế tham gia tư vấn sức khỏe trong chương trình “Chợ Tết công đoàn” năm 2023

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua chuyên đề như: “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” gắn với “xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế - xây dựng mô hình phòng khám Bác sĩ gia đình”; “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động xây dựng kế hoạch rèn luyện, học tập và làm theo Bác; chú trọng tu dưỡng đạo đức, lối sống, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của của cán bộ, đảng viên, văn hóa công sở, quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chương trình chuyển đổi số và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, nhiều cách làm hay, hiệu quả từ cơ sở, nhiều gương điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương và nhân rộng. Năm 2022, có hàng chục tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh và nhiều cá nhân danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Minh Duyên – CĐ ngành Y tế Bắc Kạn