• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!--------Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)---------Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2024)--------Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024) -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Ghi nhận hoạt động Chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động năm 2023

Cập nhật lúc 09:51 - 19/01/2023 (GMT +07:00)

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 23.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động, trong đó có 20.000 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 697 công đoàn cơ sở. Đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, công nhân viên chức lao động khu vực hành chính, sự nghiệp ổn định; ở khu vực sản xuất, kinh doanh đời sống, việc làm, thu nhập cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn còn có một số doanh nghiệp không bố trí đủ việc làm cho công nhân lao động, thu nhập thấp do các doanh nghiệp này gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, không xuất khẩu, bán được sản phẩm, hàng hoá... Trước tình hình đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động, cũng như các cấp công đoàn đã có nhiều nỗ lực cố gắng nên đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động ngày một nâng lên và tốt hơn, các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động cơ bản được đảm bảo.

Với phương châm, tất cả người lao động đều có tết, không để ai bỏ lại phía sau, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động đến các cấp công đoàn trong tỉnh, đồng thời ra quyết định phân bổ kinh phí chăm lo Tết và uỷ quyền cho các công đoàn cơ sở trao cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tỷ lệ 10% trên tổng số đoàn viên công đoàn toàn tỉnh, mỗi suất trị giá 500.000đ/người. Bên cạnh đó, tại Chương trình Chợ tết Công đoàn năm 2023 lần đầu tiên tổ chức thành công tại Bắc Kạn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phân bổ 2.000 phiếu mua hàng đến các cấp công đoàn để chuyển tới tay đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn để mua hàng với giá trị 300.000đ/người, tổ chức phát 1.471 phiếu mua hàng không đồng cho đoàn viên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 250.000đ; cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm và tặng 200 suất quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Kạn, mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 300.000đ.  Năm nay, được sự quan tâm tạo điều kiện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và sự chung tay của các cấp công đoàn, người sử dụng lao động nên tỷ lệ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo tặng quà Tết nhiều hơn so với những năm trước; chỉ tính riêng nguồn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chiếm tỷ lệ 10% trên tổng số đoàn viên công đoàn toàn tỉnh; ngoài ra, còn các nguồn của công đoàn các cấp và người sử dụng lao động, vì vậy đoàn viên, người lao động, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm nhiều hơn; đặc biệt là đoàn viên được tặng thêm phiếu mua hàng giảm giá và phiếu mua hàng không đồng tại Chương trình Chợ tết Công đoàn năm 2023 vừa tổ chức thành công tại Bắc Kạn. Đối với những lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau, gặp rủi ro, thiên tai… ngoài nguồn hỗ trợ kể trên thì còn được các công đoàn cơ sở, thủ trưởng đơn vị nơi đoàn viên công tác cân đối nguồn kinh phí để hỗ trợ thêm để họ có điều kiện vui xuân đón Tết sum vầy, đầm ấm. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn, nhất là các công đoàn cơ sở trong khu vực sản xuất, kinh doanh chủ động tổ chức, phối hợp giám sát việc chi trả tiền lương, tiền thưởng Tết cho người lao động, không để tình trạng nợ lương của người lao động trong dịp Tết.

/upload/images/nam-2023/thang-01.2023/15.-ghi-nhan-cong-tac-cham-lo-tet.-anh.jpg

Ảnh. Các đồng chí Lãnh đạo trao quà Tết cho Đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”

Trong năm 2023, theo dự báo tình hình kinh tế vẫn còn có những khó khăn và chắc chắn người lao động sẽ còn nhiều tác động, do vậy Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn tiếp tục đề ra các giải pháp cụ thể đó là: Công đoàn các cấp, nhất là ở cơ sở phải chủ động tham gia ý kiến với người sử dụng lao động về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động; Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động; Đề nghị các ngành chức năng liên quan xử lý kịp thời các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm pháp luật; Chủ động nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến, phản biện xã hội về những chương trình, chính sách mới có liên quan đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động; Quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, thiếu việc làm, thu nhập thấp.

Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh