• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

TTHT với Cửa hàng Phúc Anh

Cập nhật lúc 14:31 - 11/09/2020 (GMT +07:00)

Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Bắc Kạn với với Cửa hàng Phúc Anh

Đối tượng hưởng phúc lợi: Đoàn viên công đoàn thành phố Bắc Kạn

Tên, địa chỉ đơn vị thỏa thuận hợp tác

Nội dung phúc lợi

Thủ tục hưởng

Nơi hưởng phúc lợi

Đầu mối liên hệ

Cửa hàng Phúc Anh

- Tổ 4, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Giảm giá 5% -10% so với thị trường các mặt hàng xe và đồ chơi cho trẻ em

Thẻ đoàn viên (hoặc Giấy xác nhận của BCH CĐCS)

- Tổ 4, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Bà Vũ Hoàng Tú Anh

ĐT 0931508777