• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

TTHT với Trung tâm điện máy Hương Nam

Cập nhật lúc 14:40 - 11/09/2020 (GMT +07:00)

Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Bắc Kạn với Trung tâm điện máy Hương Nam

Đối tượng hưởng phúc lợi: Đoàn viên công đoàn thành phố Bắc Kạn

Tên, địa chỉ đơn vị thỏa thuận hợp tác

Nội dung phúc lợi

Thủ tục hưởng

Nơi hưởng phúc lợi

Đầu mối liên hệ

Trung tâm điện máy Hương Nam

- Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Giảm giá 2% so với thị trường các mặt hàng điện tử, điện lạnh, xe máy điện (trả góp lãi suất thấp) dịch vụ vận chuyển, lắp đạt miễm phí

- Giảm giá 5% so với thị trường các mặt hàng gia dụng.

Thẻ đoàn viên (hoặc Giấy xác nhận của BCH CĐCS)

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, ĐT: 0904500878