• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

TTHT với Trung tâm GasPetrolimex Bắc Kạn

Cập nhật lúc 14:37 - 11/09/2020 (GMT +07:00)

Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Bắc Kạn với Trung tâm GasPetrolimex Bắc Kạn

Đối tượng hưởng phúc lợi: đoàn viên công đoàn thành phố Bắc Kạn

Tên, địa chỉ đơn vị thỏa thuận hợp tác

Nội dung phúc lợi

Thủ tục hưởng

Nơi hưởng phúc lợi

Đầu mối liên hệ

Trung tâm GasPetrolimex Bắc Kạn

- Địa chỉ: Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn

- Giảm từ 5 đến 14% giá các loại sản phẩm của Petrolimex (Gas, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm ôtô, nước giặt, bột giặt) so với giá niêm yết của công ty tại từng thời điểm của công ty trên toàn quốc cho đoàn viên công đoàn.

 

Thẻ đoàn viên (hoặc Giấy xác nhận của BCH CĐCS); số điện thoại của đoàn viên công đoàn

Trung tâm GasPetrolimex Bắc Kạn

- Địa chỉ: Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn

 

Tổng đài hỗ trợ khách hàng số 19001097

Hoặc số 0944251162