• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028--------Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8) -------Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)------- 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023)-----------Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc! -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Văn bản

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
21 140/KH-LĐLĐ 21/11/2022 KH Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Bùi Minh Thanh
22 67/HD-TLĐ 03/11/2022 HD Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972-12/2022) Ngọ Duy Hiểu
23 656/KH-UBND 17/10/2022 KH Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 Đỗ Thị Minh Hoa
24 132/KH-SVHTTDL 07/11/2022 KH Tổ chức cuộc thi sáng tác, sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn Hoàng Thị Tho
25 1351/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 25/10/2022 V/v triển khai thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025” Bùi Minh Thanh
26 1788 /MTTQ-BTT 30/10/2022 V/v tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19 và dịch cúm A, B trên địa bàn tỉnh Ma Nhật Hoài
27 3992/TL-BTC 14/10/2022 Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài" Lê Vệ Quốc
28 1342/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 20/10/2022 Công văn triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 (2022-2023) Bùi Minh Thanh
29 34/HD-LĐLĐ 30/09/2022 Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 Đinh Quang Chúc
30 6566 /UBND-VXNV 04/10/2022 V/v tăng cường phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ Hoàng Văn Minh
31 529/CV-LĐCĐ 12/09/2022 V/v Tham gia viết bài cho Cuộc thi "Vòng tay Công đoàn" Trần Duy Phương
32 17-CTr/TU 30/08/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cƣờng củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới Hoàng Duy Chinh
33 16-CTr/TU 29/08/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển thu n Hoàng Duy Chinh
34 15-CTr/TU 29/08/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới Hoàng Duy Chinh
35 1292/LĐLĐ-TGNC 08/09/2022 V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” Bùi Minh Thanh
36 135/KH-LĐLĐ 31/08/2022 KH Triển khai Cuộc thi công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội Bùi Minh Thanh
37 1418/QĐ-BTTTT 22/07/2022 V/v Ban hành tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí Phạm Anh Tuấn
38 2020/STNMT-MT 11/08/2022 V/v giới thiệu tham gia Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” 2022 Nguyễn Văn Minh
39 913/STTTT-CNTT-BCVT 04/08/2022 V/v tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions" năm 2022 Hà Văn Tiến
40 5037 /UBND-VXNV 03/08/2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ Phạm Duy Hưng