• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!------Công nhân, công chức, viên chức, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!----Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!----Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội!----Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước!---Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!----Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo!----Công nhân, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Văn bản

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
21 42/HD-LĐLĐ 10/02/2023 Hướng dẫn nhiệm vụtrọng tâm công tác nữcông năm 2023 Bùi Minh Thanh
22 146/KH-LĐLĐ 31/01/2023 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn năm 2023 Bùi Minh Thanh
23 37-HD-LĐLĐ 17/11/2022 Hướng dẫn Một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp Đinh Quang Chúc
24 41/HD-LĐLĐ 06/02/2023 Hướng dẫn đăng ký, công nhận công trình, sản phẩm, phần việc và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Bùi Minh Thanh
25 40/HD-LĐLĐ 02/02/2023 Hướng dẫn Công tác tuyên giáo Công đoàn và tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 Bùi Minh Thanh
26 5272/TLĐ-TG 30/12/2022 V/v triển khai Cuộc thi Videoclip "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" Ngọ Duy Hiểu
27 5692/QĐ-TLĐ 08/12/2022 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp Nguyễn Đình Khang
28 141/KH-LĐLĐ 05/12/2022 Kế hoạch Tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” Vi Hồng Dương
29 140/KH-LĐLĐ 21/11/2022 KH Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Bùi Minh Thanh
30 67/HD-TLĐ 03/11/2022 HD Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972-12/2022) Ngọ Duy Hiểu
31 656/KH-UBND 17/10/2022 KH Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 Đỗ Thị Minh Hoa
32 132/KH-SVHTTDL 07/11/2022 KH Tổ chức cuộc thi sáng tác, sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn Hoàng Thị Tho
33 1351/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 25/10/2022 V/v triển khai thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025” Bùi Minh Thanh
34 1788 /MTTQ-BTT 30/10/2022 V/v tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19 và dịch cúm A, B trên địa bàn tỉnh Ma Nhật Hoài
35 3992/TL-BTC 14/10/2022 Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài" Lê Vệ Quốc
36 1342/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 20/10/2022 Công văn triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 (2022-2023) Bùi Minh Thanh
37 34/HD-LĐLĐ 30/09/2022 Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 Đinh Quang Chúc
38 6566 /UBND-VXNV 04/10/2022 V/v tăng cường phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ Hoàng Văn Minh
39 529/CV-LĐCĐ 12/09/2022 V/v Tham gia viết bài cho Cuộc thi "Vòng tay Công đoàn" Trần Duy Phương
40 17-CTr/TU 30/08/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cƣờng củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới Hoàng Duy Chinh