• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Chào mừng Xuân Quý Mão 2023 ------------- Chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023)------------Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2023)-------Kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023)---------Kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023) -------- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-15/02/2023)-----------------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Khám chữa bệnh trái tuyến được Bảo hiểm y tế chi trả ra sao?

Cập nhật lúc 13:50 - 10/02/2022 (GMT +07:00)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cho bạn đọc liên quan đến việc khám chữa bệnh trái tuyến bằng Bảo hiểm y tế.

Bạn đọc hỏi: Trước đây, tôi đăng ký bảo hiểm tuyến tỉnh và khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Hiện, Bảo hiểm y tế của tôi hết giá trị nên mua lại theo nơi cư trú hiện tại là ở huyện. Vậy, tôi có thể tái khám trực tiếp ở Bệnh viện đa khoa tỉnh không để được hưởng quyền lợi của Bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp người tham gia Bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh (không đúng cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, không có giấy chuyển tuyến) thì được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế và mức hưởng quy định trên thẻ Bảo hiểm y tế, không được thanh toán đối với chi phí khám chữa bệnh ngoại trú.

Do bạn đã chuyển đăng ký ban đầu từ bệnh viện tuyến tỉnh về bệnh viện tuyến huyện nên trường hợp bạn đi khám chữa bệnh ngoại trú tại bệnh viện tuyến tỉnh theo giấy hẹn tái khám của bệnh viện tuyến tỉnh (là cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu) đã cấp trước đó thì sẽ không được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú.

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi Bảo hiểm y tế, đề nghị bạn đến khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ, trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh thì cơ sở khám chữa bệnh sẽ hướng dẫn và chuyển tuyến khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho bạn theo quy định.

Nguồn: ANH THƯ-https://laodong.vn/