• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!--------Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023!--------Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc! -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Khám chữa bệnh trái tuyến được Bảo hiểm y tế chi trả ra sao?

Cập nhật lúc 13:50 - 10/02/2022 (GMT +07:00)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cho bạn đọc liên quan đến việc khám chữa bệnh trái tuyến bằng Bảo hiểm y tế.

Bạn đọc hỏi: Trước đây, tôi đăng ký bảo hiểm tuyến tỉnh và khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Hiện, Bảo hiểm y tế của tôi hết giá trị nên mua lại theo nơi cư trú hiện tại là ở huyện. Vậy, tôi có thể tái khám trực tiếp ở Bệnh viện đa khoa tỉnh không để được hưởng quyền lợi của Bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp người tham gia Bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh (không đúng cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, không có giấy chuyển tuyến) thì được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế và mức hưởng quy định trên thẻ Bảo hiểm y tế, không được thanh toán đối với chi phí khám chữa bệnh ngoại trú.

Do bạn đã chuyển đăng ký ban đầu từ bệnh viện tuyến tỉnh về bệnh viện tuyến huyện nên trường hợp bạn đi khám chữa bệnh ngoại trú tại bệnh viện tuyến tỉnh theo giấy hẹn tái khám của bệnh viện tuyến tỉnh (là cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu) đã cấp trước đó thì sẽ không được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú.

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi Bảo hiểm y tế, đề nghị bạn đến khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ, trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh thì cơ sở khám chữa bệnh sẽ hướng dẫn và chuyển tuyến khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho bạn theo quy định.

Nguồn: ANH THƯ-https://laodong.vn/