• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024)----Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)----Kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024)---Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)---Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2024)--Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2024)----Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 -20/5/2024)---Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024---Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!----Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc bên nào?

Cập nhật lúc 13:24 - 10/02/2022 (GMT +07:00)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Bạn đọc hỏi: Mã số bảo hiểm của tôi là: 2720089xxx, đóng tại Bắc Ninh, trước đây, tôi đã hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, và đã chốt sổ mã số như trên, nhưng trong quá trình lưu hồ sơ tôi đã làm mất sổ bảo hiểm xã hội.

Khi làm việc tại đơn vị mới, đơn vị báo tăng bảo hiểm cho tôi tại cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội), theo mã số trên, hiện tại, tôi đã nghỉ làm tại đơn vị này. Do không có sổ gốc, nên cơ quan Bảo hiểm quận Cầu Giấy không chốt sổ cho tôi và cơ quan Bảo hiểm tại Bắc Ninh cũng từ chối giải quyết hồ sơ. Vậy tôi cần làm thủ tục và khai theo những mẫu văn bản nào để được chốt sổ?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Theo Khoản 5, Điều 21, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng nêu rõ: Người sử dụng lao động phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội thuộc về người sử dụng lao động (trừ trường hợp doanh nghiệp phá sản không thể tiến hành chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động).

Theo Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH, thủ tục xác nhận (chốt sổ) sổ bảo hiểm xã hội được thực hiện như sau:

Tờ khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS); Tờ khai đơn vị điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK3-TS); Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS); Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS); Đơn vị hoàn thiện các giấy tờ nêu trên và gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị tham gia.

Vậy bạn liên hệ với đơn vị trước khi bạn nghỉ việc để được nhận sổ bảo hiểm xã hội đã xác nhận quá trình tham gia.

Nguồn: MINH HƯƠNG-https://laodong.vn/