• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Chào mừng Xuân Quý Mão 2023 ------------- Chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023)------------Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2023)-------Kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023)---------Kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023) -------- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-15/02/2023)-----------------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc bên nào?

Cập nhật lúc 13:24 - 10/02/2022 (GMT +07:00)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Bạn đọc hỏi: Mã số bảo hiểm của tôi là: 2720089xxx, đóng tại Bắc Ninh, trước đây, tôi đã hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, và đã chốt sổ mã số như trên, nhưng trong quá trình lưu hồ sơ tôi đã làm mất sổ bảo hiểm xã hội.

Khi làm việc tại đơn vị mới, đơn vị báo tăng bảo hiểm cho tôi tại cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội), theo mã số trên, hiện tại, tôi đã nghỉ làm tại đơn vị này. Do không có sổ gốc, nên cơ quan Bảo hiểm quận Cầu Giấy không chốt sổ cho tôi và cơ quan Bảo hiểm tại Bắc Ninh cũng từ chối giải quyết hồ sơ. Vậy tôi cần làm thủ tục và khai theo những mẫu văn bản nào để được chốt sổ?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Theo Khoản 5, Điều 21, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng nêu rõ: Người sử dụng lao động phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội thuộc về người sử dụng lao động (trừ trường hợp doanh nghiệp phá sản không thể tiến hành chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động).

Theo Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH, thủ tục xác nhận (chốt sổ) sổ bảo hiểm xã hội được thực hiện như sau:

Tờ khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS); Tờ khai đơn vị điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK3-TS); Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS); Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS); Đơn vị hoàn thiện các giấy tờ nêu trên và gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị tham gia.

Vậy bạn liên hệ với đơn vị trước khi bạn nghỉ việc để được nhận sổ bảo hiểm xã hội đã xác nhận quá trình tham gia.

Nguồn: MINH HƯƠNG-https://laodong.vn/