• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 ------------- Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023)---------------Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6)----------------Ngày Đại dương thế giới (08/6)-------- 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2023)--------------- Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6)--------------- Ngày gia đình Việt Nam 28/6-------------- Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)----------Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hoà khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm-------------Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc! -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!-----------Các cấp công đoàn hăng hái thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc bên nào?

Cập nhật lúc 13:24 - 10/02/2022 (GMT +07:00)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Bạn đọc hỏi: Mã số bảo hiểm của tôi là: 2720089xxx, đóng tại Bắc Ninh, trước đây, tôi đã hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, và đã chốt sổ mã số như trên, nhưng trong quá trình lưu hồ sơ tôi đã làm mất sổ bảo hiểm xã hội.

Khi làm việc tại đơn vị mới, đơn vị báo tăng bảo hiểm cho tôi tại cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội), theo mã số trên, hiện tại, tôi đã nghỉ làm tại đơn vị này. Do không có sổ gốc, nên cơ quan Bảo hiểm quận Cầu Giấy không chốt sổ cho tôi và cơ quan Bảo hiểm tại Bắc Ninh cũng từ chối giải quyết hồ sơ. Vậy tôi cần làm thủ tục và khai theo những mẫu văn bản nào để được chốt sổ?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Theo Khoản 5, Điều 21, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng nêu rõ: Người sử dụng lao động phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội thuộc về người sử dụng lao động (trừ trường hợp doanh nghiệp phá sản không thể tiến hành chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động).

Theo Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH, thủ tục xác nhận (chốt sổ) sổ bảo hiểm xã hội được thực hiện như sau:

Tờ khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS); Tờ khai đơn vị điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK3-TS); Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS); Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS); Đơn vị hoàn thiện các giấy tờ nêu trên và gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị tham gia.

Vậy bạn liên hệ với đơn vị trước khi bạn nghỉ việc để được nhận sổ bảo hiểm xã hội đã xác nhận quá trình tham gia.

Nguồn: MINH HƯƠNG-https://laodong.vn/