• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020”

Cập nhật lúc 14:31 - 20/11/2020 (GMT +07:00)

UBND tỉnh Bắc Kạn phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020” đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân.

 

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh, dưới hình thức thi trực tuyến. Thể lệ, câu hỏi Cuộc thi được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: http://thitimhieudichvucong.backan.gov.vn./

Thời gian diễn ra Cuộc thi: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 18/11/2020 và kết thúc lúc 08h00’ ngày 18/12/2020.

Công dân có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi) đều có thể tham gia Cuộc thi.

Chi tiết Thể lệ Cuộc thi./.

Đường link tham gia cuộc thi: http://thitimhieudichvucong.backan.gov.vn./