• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 ------------- Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023)---------------Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6)----------------Ngày Đại dương thế giới (08/6)-------- 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2023)--------------- Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6)--------------- Ngày gia đình Việt Nam 28/6-------------- Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)----------Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hoà khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm-------------Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc! -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!-----------Các cấp công đoàn hăng hái thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật lúc 08:16 - 29/10/2020 (GMT +07:00)

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao, chiều ngày 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự.

 

Tại phiên bế mạc chiều nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh trân trọng cảm ơn đại hội đã tín nhiệm bầu các đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo. Từng đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới, đồng thời mong muốn tiếp tục phát huy, kế thừa những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong những năm qua. Với truyền thống anh hùng, truyền thống văn hóa lâu đời của tỉnh đã vun đắp nên những thành quả như ngày hôm nay, mong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phát huy, phát triển tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn nữa để mang lại nhiều hơn hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu tại đại hội vào các báo cáo trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đã có 69 đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, hầu hết các ý kiến cơ bản nhất trí với các nội dung của báo cáo; một số ý kiến tham gia đóng góp vào các nội dung trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết của đại hội. Theo đó, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Kạn trong 5 năm tới, trong đó tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra trong nghị quyết. 

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh: 5 năm tới, Đảng bộ tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hoá. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông, lâm sản và dược liệu.

Xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch và dịch vụ. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đoàn thể, trong đó xác định khâu đột phá là công tác cán bộ. Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Ngay sau đại hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng; thực hiện có hiệu quả nghị quyết và 4 chương trình trọng tâm mà đại hội đã quyết nghị; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu xây dựng Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

Nguồn: BKĐT (http://www.baobackan.org.vn/)