• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024)----Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)----Kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024)---Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)---Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2024)--Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2024)----Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 -20/5/2024)---Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024---Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!----Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn cấp tỉnh Quý I năm 2024

Cập nhật lúc 13:57 - 27/03/2024 (GMT +07:00)

Sáng ngày 26/3, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn cấp tỉnh Quý I năm 2024, thông tin chuyên đề Phát triển các ngành văn hoá công nghiệp ở Việt Nam, triển khai các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Bảy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn; Lãnh đạo, công chức, người lao động cơ quan LĐLĐ tỉnhcác đồng chí Báo cáo viên Công đoàn cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Văn Bảy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các thông tin chuyên đề Phát triển các ngành văn hoá công nghiệp ở Việt Nam; Chủ trương đầu tư các dự án, chương trình lớn gắn với mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết số 11-NQ/TW, của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triền kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; phương hướng nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, thực hiện đối với 11 chỉ tiêu khó đạt đến cuối nhiệm kỳ.

/upload/images/nam-2024/thang-03.2024/5.-anh-hn-bcv-quy-i.jpg

Ảnh. Đồng chí Hoàng Văn Bảy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin các nội dung chuyên đề tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị các đồng chí Báo cáo viên Công đoàn cấp tỉnh tập trung tuyên truyền các nội dung được thông tin, phổ biến, quán triệt tại Hội nghị bằng các hình thức phù hợp với tình hình, điều kiện của các đơn vị, địa phương và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới tập trung vào các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị của Tỉnh ủy và của công đoàn, các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh; Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 229-KH/TU, ngày 05/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Chương trình hành động số 05/CTr-LĐLĐ, ngày 08/01/2024 của LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Tích cực vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng, tham gia các Cuộc thi và tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Thu Thuỷ, LĐLĐ tỉnh