• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!--------Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)---------Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2024)--------Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024) -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Tỉnh ủy Bắc Kạn chỉ đạo tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022

Cập nhật lúc 07:39 - 22/12/2021 (GMT +07:00)

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón năm mới 2022 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần đảm bảo lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 20/12/2021, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành văn bản số 526-CV/TU về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022, yêu cầu như sau:

1. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 nhằm bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục sản xuất, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

- Quan tâm thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022; bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

- Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội; bảo đảm việc tổ chức các hoạt động thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương và tuân thủ quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả, cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trước, trong và sau Tết.

- Chú trọng công tác quốc phòng, an ninh. Nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ.

3. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền về những thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Bắc Kạn sau 25 năm tái lập; các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; nâng cao ý thức tự giác của toàn dân trong phòng, chống dịch Covid-19, các quy định về an toàn giao thông, pháo và vật liệu cháy nổ...

4. Các đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo tình hình trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 gửi Thường trực Tỉnh ủy.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình trong dịp nghỉ Tết để tổng hợp gửi Văn phòng Trung ương Đảng và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.