• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024)----Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)----Kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024)---Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)---Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2024)--Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2024)----Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 -20/5/2024)---Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024---Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!----Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Kiểm tra tài chính công đoàn đồng cấp tại Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh

Cập nhật lúc 10:02 - 09/04/2024 (GMT +07:00)

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, tại trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành kiểm tra kinh phí tổ chức Đại hội X Công đoàn tỉnh và công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn năm 2023. Đoàn do đồng chí Vũ Hồng Khanh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh làm trưởng đoàn.

Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khoá X. Về phía cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh có đồng chí Vi Hồng Dương - Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch; các đồng chí cán bộ làm công tác tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh.

/upload/images/nam-2024/thang-04.2024/4.-anh-tin-kiem-tra-dong-cap.jpg

Ảnh. Quang cảnh buổi làm việc

Sau 8 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, tích cực và trách nhiệm, Đoàn đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch gồm toàn bộ những nội dung liên quan đến kinh phí tổ chức Đại hội X công đoàn tỉnh Bắc Kạn và công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2023 của cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh; Kiểm tra việc tiếp nhận và chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản, quy định có liên quan đến công tác tài chính, tài sản; việc trích, nộp và sử dụng các loại quỹ; việc thực hiện nghĩa vụ cũng như công tác chấp hành báo cáo tài chính định kỳ đối với công đoàn cấp trên…; Kiểm tra việc thực hiện các quy trình, thủ tục, hồ sơ, chứng từ trong mua sắm, cải tạo, sửa chữa tài sản; mua sắm, quản lý trang thiết bị, công cụ, dụng cụ tài sản của cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh…

Qua kiểm tra cho thấy cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đã chấp hành nghiêm túc, kịp thời các quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trích nộp tài chính đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đã phân tích, đánh giá và chỉ ra một số hạn chế cần lưu ý rút kinh nghiệm để hoạt động tài chính trong thời gian tới được tốt hơn.

Tại buổi kết luận kiểm tra, đồng chí Vi Hồng Dương, Chủ tịch - Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan đã thay mặt Lãnh đạo Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp thu những ý kiến mà Đoàn kiểm tra nêu ra và quán triệt chỉ đạo các bộ phận có liên quan hoàn thiện và rút kinh nghiệm để hoạt động công đoàn ngày một tốt hơn.

                                                        Hứa Thị Huân, LĐLĐ tỉnh