• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024)! -----Nhiệt liệt chào mừng “Tuần Văn hóa - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn (27/4 - 02/5/2024)! -----Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4!-----Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024)!---- Kỷ niệm 124 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2024)-----Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)----Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3)--------Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)-------Kỷ niệm 73 năm Bác Hồ tặng thơ Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 tại Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (28/3/1951 - 28/3/2024) -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024

Cập nhật lúc 13:46 - 01/02/2024 (GMT +07:00)

Sáng ngày 31/01/2024, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024. Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị có đồng chí Hoàng Lục Do, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Bí thư Chi bộ, thủ trưởng cơ quan; đồng chí Đặng Thị Thu Trang, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Năm 2023, thực hiện kế hoạch công tác Công đoàn gắn với thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023, cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thống nhất, dân chủ và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; kịp thời tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; tham mưu thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ các cấp; công tác chính sách, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; hướng dẫn công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Các phòng chuyên môn, tổ công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu thực hiện nhiệm vụ đảm bảo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Công đoàn thực hiện tốt việc lãnh đạo thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên; quan tâm quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công chức và người lao động. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã được quyết nghị tại hội nghị cán bộ, công chức năm 2023.

 Tại hội nghị, các thành viên tham dự đã thảo luận, góp ý kiến đối với các báo cáo tổng kết cơ quan, công đoàn, tổng kết phong trào thi đua, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2026; góp ý, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy chế của cơ quan, công đoàn: Quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024; trao Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

/upload/images/nam-2024/thang-02.2024/3.-anh-btc-tinh-uy-to-chuc-hn-cbcc.jpg

Ảnh. Đồng chí Đặng Thị Thu Trang, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Lục Do, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Bí thư Chi bộ, thủ trưởng cơ quan ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà các tập thể, cá nhân đã đạt được. Đồng thời đề nghị toàn thể công chức, người lao động cơ quan phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 theo nội dung nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, người lao động đã đề ra.

Hà Minh Đức, Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy