• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024)! -----Nhiệt liệt chào mừng “Tuần Văn hóa - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn (27/4 - 02/5/2024)! -----Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4!-----Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024)!---- Kỷ niệm 124 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2024)-----Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)----Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3)--------Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)-------Kỷ niệm 73 năm Bác Hồ tặng thơ Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 tại Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (28/3/1951 - 28/3/2024) -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ năm 2024

Cập nhật lúc 09:49 - 25/01/2024 (GMT +07:00)

Chiều ngày 24/01/2024, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024. Điều hành hội nghị có đồng chí Lê Dược Trung - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan; đồng chí Lưu Ngọc Tâm - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Năm 2023, cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đoàn kết, dân chủ và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai, thực hiện vượt tiến độ kế hoạch. Tổ chức các hội nghị, duy trì hoạt động giao ban định kỳ; triển khai kịp thời kế hoạch công tác cho các phòng chuyên môn để tổ chức thực hiện. Các phòng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ năm 2023. Thủ trưởng cơ quan phối hợp với công đoàn thực hiện tốt việc lãnh đạo thực hiện các phòng trào thi đua, khen thưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cơ quan. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã được quyết nghị tại hội nghị cán bộ, công chức năm 2023. Việc thực hiện dân chủ tại cơ quan đảm bảo quy định.

     Tại hội nghị, cán bộ, công chức, người lao động đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo tổng kết cơ quan, công đoàn, tổng kết phong trào thi đua, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; các chỉ tiêu, phương hướng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024; đồng thời góp ý, đề xuất, sửa đổi, bổ sung vào các quy chế của cơ quan: Quy chế làm việc, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

     Tại Hội nghị, Thủ trưởng cơ quan, Công đoàn cơ quan đã khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

/upload/images/nam-2024/thang-01.2024/7.-anh-ubkt-tinh-uy-to-chuc-hn-cbcc.jpg

Ảnh. Các đồng chí Lãnh đạo cơ quan tặng giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Dược Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng Cơ quan ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã đạt được trong năm 2023. Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần đoàn kết phấn đầu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của năm 2024 theo nội dung nghị quyết đã đề ra./.

Dương Văn Vấn, Công đoàn cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy