• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra

Cập nhật lúc 10:10 - 07/04/2020 (GMT +07:00)

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Ngày 03/2/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 433/ LĐLĐ-CTCS chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra. Ban Biên tập đăng tải nội dung văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh Bắc Kạn theo đường Link dưới đây:

1. Công văn: 433 LDLD TINH PHONG CHONG CORONA

2. Chỉ thị: 05-CT. TTg . THU TUONG CHINH PHU

3. Công văn: 2982-CV TINH UY BAC KAN

4. Công văn: 346-CV UBND TINH BAC KAN

5. Kế hoạch: 48_ KE HOACH UBND TINH BACKAN

6. Công văn: 1416 CUA BAN TUYEN GIAO TINH UY

7. Danh mục: VB CHI DAO, TAI LIEU TUYEN TRUYEN PC CORONA