• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Tỉnh ủy Bắc Kạn chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật lúc 14:53 - 30/07/2020 (GMT +07:00)

Ngày 29/7/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Công văn số 3195-CV/TU vưề việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Ban Biên tập đăng tải nội dung Công văn theo đường dẫn dưới đây.

Chi tiết nội dung văn bản: 3195-CV/TU