• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Tỉnh ủy Bắc Kạn chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật lúc 14:53 - 30/07/2020 (GMT +07:00)

Ngày 29/7/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Công văn số 3195-CV/TU vưề việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Ban Biên tập đăng tải nội dung Công văn theo đường dẫn dưới đây.

Chi tiết nội dung văn bản: 3195-CV/TU