• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, THI ĐUA THÚC ĐẨY NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC"

Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Cập nhật lúc 16:07 - 17/04/2020 (GMT +07:00)

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2091/UBND-VXNV về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để tiếp tục đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin chi tiết:

1. Công văn số 2091/UBND-VXNV

2. Quyết định số 689/QĐ-UBND