• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA! > ↈ < TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! > ↈ

Thông báo số 131/TB-VPCP ngày 28/5/2021; Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 30/5/2021 của Văn phòng Chính phủ...

Cập nhật lúc 08:35 - 03/06/2021 (GMT +07:00)

- Thông báo số 131/TB-VPCP ngày 28/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và 02 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang;
- Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 30/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Chi tiết Thông báo 131/TB-VPCP; 137/TB-VPCP: ►⇒ TẠI ĐÂY