• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

Cập nhật lúc 07:44 - 29/07/2020 (GMT +07:00)

Ngày 28/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới. Ban Biên tập đăng tải nội dung Chỉ thị theo đường dẫn dưới đây.

Chi tiết nội dung văn bản:  05/CT-UBND