• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

Cập nhật lúc 07:44 - 29/07/2020 (GMT +07:00)

Ngày 28/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới. Ban Biên tập đăng tải nội dung Chỉ thị theo đường dẫn dưới đây.

Chi tiết nội dung văn bản:  05/CT-UBND