• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Cập nhật lúc 15:12 - 16/04/2020 (GMT +07:00)

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trang Thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ tại đây: Nghị quyết 42/NQ-CP