• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!" " **************** "Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020)!"

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp ngày 23/4/2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cập nhật lúc 16:47 - 24/04/2020 (GMT +07:00)

Ngày 23/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp ngày 23/4/2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban Biên tập đăng tải chi tiết nội dung Thông báo tại đây: 177 /TB-UBND