• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Hoạt động của Công đoàn Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn: Một năm nhìn lại

Cập nhật lúc 11:17 - 05/12/2019 (GMT +07:00)

Năm 2019, Công đoàn Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (ĐBQH, HĐND và UBND)  tỉnh triển khai hiệu quả các hoạt động, góp phần nâng cao vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn.

Phong trào xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp được thực hiện thường xuyên

Năm 2019 là năm đầu tiên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện hợp nhất theo Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 ngày 14/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn. Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan và nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn để triển khai thực hiện nhiệm vụ. 
Hiện nay, tổng số đoàn viên công đoàn của đơn vị là 100 người, trong đó nữ đoàn viên công đoàn 55 người. Trong năm, công đoàn đã tích cực chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, phối hợp triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách, tiền lương đối với người lao động; Đại diện BCH Công đoàn luôn tham gia và có ý kiến đóng góp tại các Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, xét nâng lương trước thời hạn của Văn phòng, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong cơ quan. 
Công tác phối hợp với chính quyền triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện đồng bộ thông qua việc ban hành giao ước thi đua giữa công đoàn và thủ trưởng đơn vị, tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công, nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình thông qua các cuộc họp của chính quyền, đảng, đoàn thể… Công đoàn đã phối hợp tốt với chính quyền trong việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn.
Năm 2019, nhiều hoạt động thiết thực được công đoàn cơ sở triển khai tốt, như: Tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn; tổ chức tặng hoa, quà cho nữ đoàn viên công đoàn nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10; tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu 15/8; tặng thưởng các cháu con đoàn viên công đoàn có thành tích trong học tập năm học 2018 - 2019. Công tác thăm hỏi, giúp việc gia đình đoàn viên trong việc hiếu, việc hỷ, động viên đoàn viên và thân nhân ốm đau, bệnh tật được duy trì thường xuyên, đúng định mức thăm hỏi. Cùng với đó, để phát triển phong trào văn nghệ, thể thao trong cơ quan, Công đoàn Văn phòng đã thành lập câu lạc bộ bóng bàn, tổ chức luyện tập và giao lưu bóng chuyền hơi nhân ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 và giao lưu với các sở ngành; thành lập đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức - lao động tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2019. Công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên cũng được Công đoàn Văn phòng chú trọng thực hiện. Trong năm đã giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Chi bộ kết nạp 03  đảng viên. 
Các phong trào thi đua yêu nước được đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH - HĐH đất nước”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội"; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn”; tích cực tham gia giúp đỡ xã Văn Học, huyện Na Rì xây dựng nông thôn mới; quyên góp ủng hộ các Quỹ do tỉnh phát động, hoạt động từ thiện phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện của đơn vị. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác được nhận Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành và của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Công đoàn Văn phòng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp đã đề ra.

Hương Lan-Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh