• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, THI ĐUA THÚC ĐẨY NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC"

Thực hiện chỉ thị 05-CT/TW trong các cấp công đoàn, CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn

Cập nhật lúc 15:00 - 13/04/2020 (GMT +07:00)

Xác định triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, trong thời gian qua, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy Bắc Kạn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp và đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa, cũng như các chuyên đề hằng năm bằng hình thức nghe và xem truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Kạn, trực tuyến trực tiếp từ tỉnh đến cơ sở, hội nghị tại cơ quan... Sau các đợt tổ chức học tập chuyên đề, các cấp công đoàn tham mưu với cấp ủy tổ chức thảo luận, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đăng ký làm theo Bác gắn với nội dung chuyên đề hằng năm và với chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ năm 2018, việc đăng ký làm theo Bác được lồng vào Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó đăng ký rõ nội dung, việc làm theo Bác, thời gian và giải pháp thực hiện. Bản cam kết được cấp ủy xác nhận và được công khai để tập thể, cá nhân giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và là tiêu chí xếp loại công chức, viên chức hàng năm. Một số công đoàn cơ sở tham mưu với cấp ủy đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, sinh hoạt công đoàn…góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và các cấp công đoàn đã bám sát vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt CNVCLĐ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thông qua nhiều hình thức phong phú như: tổ chức hội thi, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương; căng treo băng rôn, khẩu hiệu… LĐLĐ tỉnh phối hợp với Báo Bắc Kạn và Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Kạn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phát sóng các tin, bài có nội dung liên quan trên chuyên mục “Lao động & Công đoàn” số ra hàng tháng; thường xuyên đăng tải chuyên đề học tập hàng năm, tin, bài phản ánh về phong trào CNVCLĐ trên trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn. Năm 2019, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019) gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019) và kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949-24/8/2019), LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tổ chức giải bóng chuyền hơi CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn lần thứ nhất, Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Kạn với chủ đề “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”… tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên, khích lệ đoàn viên, CNVCLĐ tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Học tập Bác còn được các đơn vị cụ thể hóa bằng việc giúp đỡ các địa phương về xây dựng nông thôn mới. Các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền vận động, huy động ngày công, nguyên vật liệu và tiền mặt từ sự đóng góp của đoàn viên, CNVCLĐ, các nhà hảo tâm để xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm, nước sạch, vệ sinh môi trường; sửa chữa, xây mới nhà ở cho các hộ nghèo, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn... đoàn viên công đoàn đã tham gia cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai các đề tài, dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Nhiều dự án mang lại hiệu quả cao, làm thay đổi cơ bản tập quán canh tác, bước đầu hình thành sản phẩm hàng hoá cung cấp cho thị trường, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đẩy nhanh xóa đói, giảm nghèo và từng bước vươn lên làm giàu cho người dân.

Thực hiện sự phân công của Tỉnh ủy Bắc Kạn về giúp đỡ xã khó khăn xâydựng nông thôn mới, giai đoạn 2017 - 2020 đối với các cơ quan, đơn vị. Các cấp công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tuyên truyền, triển khai chủ trương của Tỉnh ủy về giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới đến đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức khảo sát nhu cầu của các xã tương ứng với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nhằm từng bước cùng xã duy trì và hoàn chỉnh tiêu chí nhận giúp đỡ. Riêng LĐLĐ tỉnh được phân công giúp đỡ xã Thanh Vận huyện Chợ Mới, từ năm 2016 đến nay trực tiếp giúp đỡ và vận động các nhà tài trợ giúp đỡ xã thực hiện tiêu chí về môi trường, giáo dục với tổng giá trị gần 120 triệu đồng.

Các cấp công đoàn đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa… Công tác khen thưởng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác luôn được các cấp công đoàn quan tâm phối hợp thực hiện. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã xét chọn, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số địa phương, đơn vị tổ chức lễ báo công dâng Bác hoặc hội nghị biểu dương nhằm khích lệ, động viên những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp và nhân rộng gương người tốt, việc tốt với những mô hình hay, cách làm hiệu quả. 4 năm qua đã có 41 tập thể, 55 cá nhân được biểu dương khen thành tích xuất sắc tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 02 tập thể, 01 cá nhân được nhận Giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp Trung ương.

Đồng chí Vi Văn Nghĩa-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng sữa cho các cháu Trường Mầm non Thanh Vận

Có thể nói, trong những năm qua, các cấp công đoàn đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức người lao động toàn tỉnh đã không ngừng phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, tương thân tương ái, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của của tỉnh.

Minh Thu- Ban công tác cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh