• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!" " **************** "Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020)!"

Tăng cường thương lượng ký kết và thực hiện hiệu quả thoả ước lao động tập thể

Cập nhật lúc 10:02 - 10/12/2019 (GMT +07:00)

Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên trong quan hệ lao động; là công cụ quan trọng của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ người lao động (NLĐ). Vì vậy trong những năm qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện xây dựng, thương lượng, ký kết thực hiện TƯLĐTT tại doanh nghiệp. 

Lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Nam tặng quà đoàn viên nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (nội dung cam kết thực hiện trong TƯ LĐTT). Ảnh: BBT

Hiện nay, số doanh nghiệp có CÐCS trên địa bàn tỉnh là 50 đơn vị, trong đó có 5/5 doanh nghiệp Nhà nước đã ký ký kết TƯLĐTT (đạt 100%), 36 doanh nghiệp ngoài Nhà nước thực hiện thương lượng và ký kết TƯLÐTT; có 40% trở lên bản TƯLÐTT được thương lượng, ký kết bảo đảm chất lượng và thực hiện hiệu quả, trong đó có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLÐ so với quy định của pháp luật, như: Chế độ hiếu hỷ, đảm bảo việc làm, mức lương cơ bản, chế độ nâng bậc lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ bồi dưỡng sức khoẻ, chế độ ăn ca, tặng quà sinh nhật, trợ cấp khó khăn đột xuất, thi đua khen thưởng và các chế độ phúc lợi khác…

Dù đã đạt một số kết quả nhưng việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT vẫn còn những hạn chế, như: Số doanh nghiệp ký TƯLĐTT chưa nhiều, một số doanh nghiệp thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT vẫn mang tính hình thức, chưa thực chất, chưa đúng trình tự, quy định của pháp luật; nội dung thỏa ước chủ yếu ghi lại các nội dung của Bộ luật Lao động, chưa có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định pháp luật…

Để tiếp tục tiếp tục thực hiện tốt hơn việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT, góp phần thực hiện hiệu quả chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, các cấp công đoàn cần Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người sử dụng lao động, người lao động về thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện TƯLĐTT. Rèn luyện kỹ năng thương lượng, đàm phán, công tác tập hợp đoàn viên; động viên người lao động tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn cơ sở để phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.

Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phải chủ động nghiên cứu, lựa chọn nội dung thương lượng đi vào thực chất, xuất phát từ ý chí, nguyện vọng quyền lợi chính đáng của người lao động. Đưa vào TƯLĐTT những nội dung thương lượng có lợi hơn cho người lao động, không sao chép lại pháp luật hoặc nội dung chung chung, thương lượng được nội dung nào thì ký kết nội dung đó.

Công đoàn cấp trên cơ sở quan tâm hơn đến việc tư vấn, hỗ trợ và đồng hành cùng công đoàn cơ sở trong quá trình thương lượng, ký kết TƯLĐTT; cập nhật, theo dõi tình hình TƯLĐTT và thực hiện TƯLĐTT trong các doanh nghiệp để thông báo cho cơ sở biết về thời hạn đã hết, sắp hết, giúp cán bộ công đoàn cơ sở quan tâm thường xuyên đến công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động cũng như việc thực hiện thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể ở các doanh nghiệp... đảm bảo có lợi hơn cho người lao động so với quy định của luật.

Đinh Ngọc Cường-Ban Công tác cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh