• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! > ↈ

Quy định về khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Cập nhật lúc 09:17 - 26/05/2021 (GMT +07:00)

1. Theo Điều 21, Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015

1.1 Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

1.2. Khi khám sức khỏe theo quy định tại khoản 1 Điều này, lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

1.3. Người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm việc và trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc, trừ trường hợp đã được Hội đồng y khoa khám giám định mức suy giảm khả năng lao động.

1.4. Người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm yêu cầu, điều kiện chuyên môn kỹ thuật.

1.5. Người sử dụng lao động đưa người lao động được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện chuyên môn kỹ thuật để điều trị theo phác đồ điều trị bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

1.6. Chi phí cho hoạt động khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động do người sử dụng lao động chi trả quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có hoạt động dịch vụ.

2. Văn bản chỉ đạo của tỉnh Bắc Kạn về thực hiện khám sức khỏe định kỳ

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn: Văn bản số 3869/UBND – VX, ngày 19/7/2018 về việc khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn: Công văn số 27/LĐLĐ-CTCS, ngày 07/8/2018 về việc khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, CNVCLĐ.

- Các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố…

2. Nội dung khám: Theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT, ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế (hoặc có thể bổ sung thêm các nội dung khám khác, tùy thuộc vào nguồn kinh phí của đơn vị)

4. Tổ chức khám sức khỏe tại đâu: Việc KSK chỉ được thực hiện tại cơ sở KBCB đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật KBCB và có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT, ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế (Khoản 4, Điều 1, Thông tư 14/2013/TT-BYT, ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế).

6. Các văn bản để căn cứ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

- ĐIỀU 2, ĐIỀU 21: LUẬT ATVSLĐ NĂM 2015: TẠI ĐÂY

- THÔNG TƯ SỐ 14/2013/TT-BYT, NGÀY 06/5/2013 CỦA BỘ Y TẾ: TẠI ĐÂY

- VĂN BẢN 3869/UBND-VX, ngày 19/7/2018 CỦA UBND TỈNH BK: TẠI ĐÂY

- VĂN BẢN 27/LĐLĐ - CTCS, ngày 07/8/2018 CỦA LĐLĐ TỈNH BK: TẠI ĐÂY

- THAM KHẢO: KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHỎE:  TẠI ĐÂY