• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng các cấp

Cập nhật lúc 14:04 - 11/05/2020 (GMT +07:00)

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh, là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xác định rõ điều đó, ngay từ cuối năm 2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh. 
Các phong trào thi đua được chia thành 02 đợt, trong đó Đợt I từ tháng 11/2019 đến 31/3/2020; Đợt II từ 01/4 đến 31/12/2020. Nội dung trọng tâm là các phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”, “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... 
Trên cơ sở chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai, phát động thi đua đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, ngành, đơn vị, cơ sở một cách chủ động, sáng tạo, thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên đoàn viên người lao động tích cực thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Khối cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Khối sản xuất kinh doanh và dịch vụ, các phong trào thi đua tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật... 
Một số đơn vị đã tổ chức phong trào thi đua phù hợp với đặc trưng riêng như: Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; Ban Nội chính Tỉnh ủy phát động cán bộ, công chức thi đua thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020; Sở Công thương thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lãnh đạo quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và có nhiều biện pháp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động; Tòa án nhân dân tỉnh với phong trào “Công chức, người lao động Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn gương mẫu, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020”, phong trào “Công chức, người lao động Tòa án nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”... 
Từ đầu năm 2020, đã có 11 công trình do các cấp công đoàn đăng ký chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh với tổng trị giá trên 44,9 tỷ đồng; 02 tập thể đăng ký Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua; 17 tập thể, 19 cá nhân đăng ký Tổng Liên đoàn tặng Bằng Khen; 07 tập thể đăng ký LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua; 50 tập thể, 1.445 cá nhân đăng ký LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; 319 tập thể đăng ký đạt tập thể LĐXS; 515 tập thể đăng ký đạt tập thể LĐTT; 2.237 cá nhân đăng ký đạt CSTĐ các cấp; 2.490 sáng kiến, kinh nghiệm được các cá nhân đăng ký. 

Công trình “Dự án Cải tạo trụ sở Trung tâm Điều khiển xa tỉnh Bắc Kạn” của Công ty Điện lực Bắc Kạn gắn biển “Công trình chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Trong dịp này, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tổ chức gắn biển “Công trình chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)” đối với Dự án Cải tạo trụ sở Trung tâm Điều khiển xa tỉnh Bắc Kạn. Công trình đưa vào sử dụng góp phần đáp ứng được lộ trình phát triển lưới điện thông minh đã được Chính Phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt, đảm bảo khả năng vận hành và giám sát từ xa lưới điện cao áp, trung áp trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu suất quản lý vận hành, độ tin cậy cung cấp điện, năng suất lao động và giảm chi phí vận hành hệ thống. 
Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng xuân với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia...
Có thể thấy, các phong trào thi đua đã được tổ chức công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Để phong trào thi đua tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa, các cấp công đoàn cần bám sát nội dung kế hoạch đề ra, vận động cán bộ, đoàn viên vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa  nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến. Thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định về khen thưởng cho phù hợp với quy định mới của Nhà nước, của công đoàn cấp trên và điều kiện thực tế của tỉnh, địa phương, ngành, đơn vị, doanh nghiệp; bảo đảm nguyên tắc khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, hướng về người lao động trực tiếp; cụ thể hóa Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện ở mỗi cấp công đoàn đạt hiệu quả cao nhất./.

Vi Văn Nghĩa- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh