• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA! > ↈ < TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! > ↈ

Ngân hàng tỉnh bắc kạn với các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, thiết thực chào mừng ngày phụ nữ việt nam 20/10

Cập nhật lúc 15:23 - 20/10/2021 (GMT +07:00)

Trong không khí vui tươi, sôi nổi chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2021), các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chúc mừng, động viên nữ công chức, người lao động và cùng nhìn nhận, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021.

Nữ CBNV Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn giới thiệu, quảng bá thương hiệu Ngân hàng và tôn vinh trang phục áo dài truyền thống

Với lực lượng nữ công chức, người lao động chiếm trên 60% trong tổng số 621 cán bộ, công chức, nhân viên Ngân hàng trên địa bàn; trong năm 2021, bám sát Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng, Kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Kạn; các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngân hàng tỉnh, các Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cơ sở, Ban Nữ công tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan, Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Bắc Kạn, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, giúp nữ cán bộ nắm vững và chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành, trọng tâm là tổ chức phổ biến, tuyên truyền góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực, trong đó ưu tiên lĩnh vực chính trị gắn với các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền và tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền, vận động chị em tích cực tham gia các đợt sinh hoạt chính trị do cấp ủy, chuyên môn và công đoàn tổ chức; tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền phổ biến về chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức và người lao động; triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và các văn bản, cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, lao động nữ. Tổ chức các buổi gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, hưởng ứng Tuần lễ “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6; hưởng ứng cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng”, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951-06/5/2021); thiết thực tham gia các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997-01/1/2022); tham gia chương trình tọa đàm trực tuyến do Công đoàn Ngân hàng Việt nam tổ chức với chủ đề “Cán bộ Ngân hàng vững tin - Đón bình thường mới” nhằm thực hiện mục tiêu kép “Vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn” …Đẩy mạnh tuyên truyền và vận động công chức, người lao động tham gia xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, thực hiện “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”.  

Các Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn thường xuyên quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ với tỷ lệ nữ cán bộ, công chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng chiếm trên 50%. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016-2021 và quy hoạch giai đoạn 2021-2026, trong đó tỷ lệ nữ được quy hoạch chiếm trên 50%. Trong công tác bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, xem xét, tạo điều kiện đối với nữ cán bộ, công chức đạt tiêu chuẩn, đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy 30% trở lên, nữ cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chiếm trên 30%. Lãnh đạo và nữ công chức là lực lượng nòng cốt, quan trọng góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực tiền tệ, ngoại hối và hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Bên cạnh đó, các Ngân hàng tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách tín dụng, nhất là các chương trình tín dụng ưu đãi đối với phụ nữ tại các địa bàn nông thôn, vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, huyện ký kết và thực hiện các thỏa thuận cho vay ủy thác thông qua tổ chức Hội phụ nữ các cấp; đồng thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; vận động cán bộ, công chức tham gia tích cực các phong trào xã hội từ thiện, nhất là các hoạt động ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19,  góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế  địa phương.

Các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Ngày Phụ nữ sáng tạo; thường xuyên tạo điều kiện, khuyến khích nữ công chức, nhân viên phát huy sáng kiến, giải pháp công tác, tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua chuyên đề, phong trào “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng giai đình hạnh phúc”, phong trào “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”...Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các chế độ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe: tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa; thực hiện đầy đủ chế độ bồi dưỡng độc hại. Bố trí kinh phí, nguồn lực hợp pháp để tập trung thực hiện các hoạt động bình đẳng giới. Tổ chức các hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, công chức trong cơ quan, quan tâm đến đời sống gia đình của nữ cán bộ, công chức; hướng tới thực hiện tốt Kế hoạch Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 (15/11-15/12/2021) với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nữ cán bộ, công chức, nhân viên các Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn tổ chức các hoạt động tọa đàm, chụp ảnh giới thiệu, tôn vinh trang phục áo dài truyền thống, quảng bá thương hiệu các Ngân hàng và giới thiệu các địa điểm du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Hồng Bính - CĐCS Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn