• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890-19/5/2020)!

Hợp đồng lao động là gì? Hợp đồng lao động có bắt buộc phải được lập thành văn bản không?

Cập nhật lúc 13:53 - 13/11/2019 (GMT +07:00)

Hỏi: Hợp đồng lao động là gì? Hợp đồng lao động có bắt buộc phải được lập thành văn bản không?

Trả lời: Điều 15 và Điều 16 BLLĐ năm 2012 quy định về hợp đồng lao động và hình thức của hợp đồng lao động như sau: - Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. - Hình thức hợp đồng lao động + Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản. + Ngoài ra, đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. Như vậy, hợp đồng lao động chỉ bắt buộc lập thành văn bản với công việc có thời hạn trên 03 tháng.