• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Gương điển hình trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

Cập nhật lúc 15:43 - 24/10/2020 (GMT +07:00)

Trong những năm qua phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo do tổ chức Công đoàn phát động luôn thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh hưởng ứng tham gia. Các phong trào thi đua đã đi vào nề nếp, có chiều sâu trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, gắn liền với nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của CNVCLĐ, qua phong trào xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, vị trí công tác. Bằng nhiệt huyết và lòng đam mê nghề nghiệp, những cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu các đề tài, ý tưởng, sáng kiến mới, áp dụng thành công trong sản xuất và cuộc sống. Trong những tấm gương lao động sáng tạo ấy phải kể đến chị Nguyễn Thị Hồng-Trưởng phòng Quản lý trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bắc Kạn.
Là một kỹ sư nông nghiệp được giao nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Chi cục Trồng trọt & BVTV Bắc Kạn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước và triển khai thực hiện các chương trình về lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ điều đó, chị đã không ngừng trau dồi, học tập từ sách, báo, đồng nghiệp và gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn. Với chức vụ Trưởng phòng Quản lý Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, chị luôn phát huy và nêu cao vai trò, trách nhiệm của một lãnh đạo phòng, luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế của đơn vị. 
Hàng năm chị đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất bằng việc tham mưu phương án và các văn bản chỉ đạo sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh; đề xuất đưa các giống lúa, ngô năng suất, chất lượng, các tiến bộ kỹ thuật trồng trọt vào thực tiễn sản xuất trên địa bàn tỉnh; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thẩm định chất lượng giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phục vụ sản xuất theo kế hoạch hàng năm đảm bảo chất lượng theo quy định. Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về công nhận nguồn giống (cây đầu dòng) cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình sản xuất nông nghiệp, sử dụng giống cây trồng và tham mưu một số văn bản khác về lĩnh vực trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho Lãnh đạo Chi cục báo cáo cấp trên đầy đủ, kịp thời theo quy định. 

Chị Nguyễn Thị Hồng đang theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của giống lúa mới. Ảnh NL

Hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung và phát triển cây trồng nói riêng, chị đã đề xuất Dự án nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần tại tỉnh Bắc Kạn”. Ngay sau khi được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Dự án, với kinh nghiệm sẵn có của bản thân, chị đã cùng anh em đồng nghiệp trong đơn vị phối hợp với cơ sở, trực tiếp là người nông dân triển khai thực hiện thử nghiệm, theo dõi 12 giống lúa mới trong 3 năm (6 vụ sản xuất) với mục tiêu là tuyển chọn được giống lúa thuần phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương để đưa vào cơ cấu giống lúa của tỉnh để đáp ứng được nhu cầu sản xuất, đặc biệt là có giống lúa ngắn ngày để tạo điều kiện phát triển sản xuất cây vụ đông nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác và từng bước thay thế những giống lúa cũ đã nhiễm sâu bệnh.
Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án khoa học việc bố trí các thử nghiệm cũng gặp những khó khăn nhất định, cụ thể như các địa điểm thực hiện xa trung tâm nên việc đi lại khó khăn, đặc biệt là việc vận chuyển vật tư để phục vụ nghiên cứu. Mặt khác người dân tham gia thử nghiệm chưa được tiếp xúc nhiều với các tiến bộ khoa học mới, tập quán canh tác có từ lâu đời. Ngoài ra, một số hộ còn thói quen trông chờ ỷ lại, nên việc hướng dẫn, vận động làm theo kỹ thuật mới gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ kỹ thuật phải kiên trì, tập trung và rất nỗ lực để hướng dẫn cũng như giúp đỡ người dân trong việc chăm sóc cây trồng, cụ thể như việc bón phân theo giai đoạn sinh trưởng của cây, việc quản lý sâu bệnh…để thay đổi dần thói quen và tập quán canh tác lạc hậu.
Với sự nỗ lực của bản thân cùng với sự hỗ trợ của đồng nghiệp, sau 03 năm thực hiện tuyển chọn, năm 2015 đã lựa chọn được 03 giống lúa thuần mới có khả năng sinh trưởng, phát triển phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, điều kiện thâm canh chăm sóc của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giúp bà con nông dân có thêm cơ hội lựa chọn cơ cấu giống phù hợp với điều kiện, thị hiếu của gia đình, tăng năng suất, chất lượng trong sản xuất lúa gạo, góp phần tăng thu nhập. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà chuyên môn, các nhà quản lý trong việc vận động bà con nông dân thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, bố trí cơ cấu thời vụ nhằm hạn chế tác động của điều kiện thời tiết cực đoan, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu của thị trường. Các giống lúa mới tuyển chọn được Sở Nông nghiệp & PTNT Bắc Kạn đưa vào cơ cấu giống lúa chủ đạo của tỉnh và được bà con nông dân trên 8 huyện, thành phố đưa vào sản xuất từ vụ xuân năm 2015. Đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần tại tỉnh Bắc Kạn” do chị làm chủ nhiệm đề tài có giá trị làm lợi trên 1,3 tỷ đồng, được Hội đồng khoa học cấp tỉnh nghiệm thu và được đánh giá xếp loại xuất sắc. 
Từ những kết quả đạt được bằng sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và sự hỗ trợ của các đồng nghiệp chị đã có những đóng góp tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, trong đó năm 2015 được Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT tặng Giấy khen gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”  năm 2015; Danh hiệu lao động tiên tiến năm 2016, 2017, năm 2018, 2019; Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2016; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2019; Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”...
Với những thành tích đã đạt được, năm 2020 chị vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015 - 2020.

Bùi Thị Thanh Thủy-Trưởng Ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh