• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động

Cập nhật lúc 15:35 - 24/10/2020 (GMT +07:00)

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nội dung Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên , công nhân, viên chức và lao động trong tỉnh.
Toàn tỉnh Bắc Kạn hiện có 722 công đoàn cơ sở, với trên 20 nghìn đoàn viên công đoàn. Trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực chủ động đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nghiên cứu vận dụng có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước vào thực tế hoạt động công đoàn; đặc biệt là công tác tham gia quản lý, chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Các cấp công đoàn tích cực tham gia cùng ngành chức năng liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động đối với người lao động, đôn đốc thu nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Chủ động phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó tạo không khí cởi mở, phát huy quyền làm chủ của người lao động trong việc tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. 

Trao quà của Liên đoàn Lao động tỉnh và các mạnh thường quân cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội tiếp sức thanh niên, CNVCLĐ huyện Chợ Đồn. Ảnh NL

Thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh và các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 27 đơn vị, doanh nghiệp; theo đó, đoàn viên công đoàn, người lao động được hưởng ưu đãi, giảm giá tùy từng loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ từ 5% đến 35%. Các hoạt động xã hội được các cấp công đoàn quan tâm triển khai; đoàn viên, CNVCLĐ luôn là lực lượng đi đầu trong việc đóng góp, ủng hộ xây dựng các loại quỹ; tổ chức thăm hỏi, động viên những gia đình chính sách, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày lễ, tết; hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các dự án, tạo điều kiện cho CNVCLĐ được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, tăng thu nhập; tư vấn pháp luật công đoàn kịp thời; công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền; công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ được quan tâm thực hiện.
Công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp công đoàn có nhiều đổi mới, vận động đoàn viên CNVCLĐ tích cực phát huy sáng kiến, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các cấp công đoàn triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Trong các cơ quan hành chính, phong trào hướng vào mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; trong khối trường học, được cụ thể hóa thành phong trào “Dạy tốt, học tốt” và thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; trong ngành Y tế, phong trào gắn với nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ y học tiên tiến, công nghệ tin học vào quản lý hoạt động chuyên môn; trong khối sản xuất kinh doanh, tập trung vào việc phát huy sáng kiến, cải tiến công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh... 
Công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ đã được quan tâm, nội dung, hình thức tuyên truyền luôn được đổi mới phù hợp với thực tế từng loại hình công đoàn cơ sở và điều kiện sinh hoạt, công tác của đoàn viên, CNVCLĐ. Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Lập trang nhóm facebook Lao động & Công đoàn Bắc Kạn, nhóm Zalo, nâng cấp Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn xây dựng chuyên mục “Lao động và Công đoàn” định kỳ...Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức sôi nội trong các cấp công đoàn, qua đó đã để lại ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự đoàn kết gắn bó, thống nhất giữa cán bộ, công chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Để đạt được những kết quả nêu trên, các cấp công đoàn đã đổi mới phương pháp chỉ đạo, đổi mới nội dung hoạt động, hướng về cơ sở, lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy CNVCLĐ làm đối tượng vận động. Nhờ đó, chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở thời gian qua đã được nâng lên. Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, người sử dụng lao động, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở đã góp phần xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, đưa hoạt động công đoàn tỉnh ngày càng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh nhà.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, yêu cầu nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc cho đoàn viên, CNVCLĐ với hình thức, phương pháp phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Hai là: Tổ chức phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.
Ba là: Đa dạng các hình thức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ; đề xuất với chính quyền, người sử dụng lao động giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đoàn viên, CNVCLĐ, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
Bốn là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.
Năm là: Thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Vi Văn Nghĩa-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn