• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2022"-----“Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”-----“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu Đề cương, mẫu biểu Tổng kết 2021
Trích yếu nội dung ĐỀ CƯƠNG, CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2021
Ngày ban hành 27/10/2021
Hình thức văn bản Đề cương báo cáo
Cơ quan ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Người ký duyệt LĐLĐ tỉnh
Tệp đính kèm de-cuong-va-bieu-so-lieu-bc-ubkt-nam-2021.doc 2021.-de-cuong-bc-giam-sat.docx bang-cham-diem-moi-2019.rar 1.-de-cuong-bao-cao-ket-qua-hdcd-cuoi-nam-2021.doc 1.a.-mau-bieu-so-1-kem-theo-bao-cao-tong-ket-nam-2021.docx 1b.-mau-bieu-so-2-kem-theo-bao-cao-tong-ket-nam-2021.docx