• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA! > ↈ < TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! > ↈ

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu Đề cương, mẫu biểu Tổng kết 2021
Trích yếu nội dung ĐỀ CƯƠNG, CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2021
Ngày ban hành 27/10/2021
Hình thức văn bản Đề cương báo cáo
Cơ quan ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Người ký duyệt LĐLĐ tỉnh
Tệp đính kèm de-cuong-va-bieu-so-lieu-bc-ubkt-nam-2021.doc 2021.-de-cuong-bc-giam-sat.docx bang-cham-diem-moi-2019.rar 1.-de-cuong-bao-cao-ket-qua-hdcd-cuoi-nam-2021.doc 1.a.-mau-bieu-so-1-kem-theo-bao-cao-tong-ket-nam-2021.docx 1b.-mau-bieu-so-2-kem-theo-bao-cao-tong-ket-nam-2021.docx