• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn triển khai và thực hiện tốt công tác Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ

Cập nhật lúc 21:29 - 09/11/2019 (GMT +07:00)

 

Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn hoạt động trong lĩnh vực duy tu bảo dưỡng đường bộ, xây dựng các công trình giao thông, công trường ngoài  trời, chịu tác động trực tiếp của các yếu tố như môi trường, địa hình, máy móc thiết bị…Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ – PCCN),  nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu tối đa mất an toàn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp và phòng cháy chữa cháy. 

Trong những năm qua, Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đặc biệt tới lĩnh vực này, thường xuyên chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức các lớp huấn luyện ATVSLĐ; Phối hợp Cảnh sát PCCC huấn luyện nghiệp vụ về Phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra phương tiện thiết bị PCCC tại doanh nghiệp, trang bị đầu đủ dụng cụ, phương tiện PCCC tại công ty; thành lập Ban chỉ huy PCCC, Đội PCCC cơ sở; đồng thời, bố trí cán bộ bán chuyên trách làm công tác ATVSLĐ, PCCN; thành lập mạng lưới An toàn vệ sinh viên từ cấp Tổ sản xuất đến các Hạt QLĐB, các Đội XDCT; ban hành nội quy lao động, phương án PCCC; ký hợp đồng với Trung tâm kiểm soát bệnh tập tỉnh Bắc Kạn để cung cấp dịch vụ y tế theo quy định; các Ban, Đội nêu trên đều có sự tham gia của tổ chức Công đoàn cơ sở. Tuyên truyền phổ biến các văn bản về phòng chống cháy nổ có liên quan đến người lao động để NLĐ biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC được tổ chức tại Công ty

Đồng thời, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch BHLĐ hàng năm đều được Công ty xem xét yếu tố An toàn vệ sinh lao động, PCCN, tác động môi trường đặt lên hàng đầu, nhất thiết phải đảm bảo về kỹ thuật phòng, chống cháy nổ, các biện pháp kỹ thuật về vệ sinh lao động, phòng chống độc hại, an toàn máy móc, thiết bị, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân mới được thi công; trang bị, cấp phát phương tiện bảo hộ lao động phù hợp với từng công việc; công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc độc hại được thực hiện nghiêm túc. Bộ phận ATVSV luôn kiểm tra, nhắc nhở các tổ, đội thi công, treo biển báo cảnh báo, bảng nội quy, hướng dẫn ATVSLĐ, PCCN tại công trường, nhằm cảnh báo và hạn chế những nguy cơ, những thao tác, hành động có thể gây mất an toàn và không đảm bảo yếu tố vệ sinh lao động. Việc kiểm định máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được theo dõi, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; kiểm tra thường xuyên NLĐ thực hiện các biện pháp phòng hộ, trang bị bảo hộ lao động, dụng cụ lao động tại công trường, kiểm tra hệ thống điện nước, dụng cụ PCCC, vệ sinh khuôn viên trụ sở đơn vị. Công ty có lực lượng bảo vệ trực cơ quan 24/24h, theo dõi các điều kiện điện, nước, thông tin liên lạc luôn sẵn sàng khi có tình huống cháy xảy ra.

Hàng năm, Lãnh đạo công ty luôn phối hợp với tổ chức Công đoàn kiểm ra, đôn đốc, tuyên truyền tới người lao động việc thực hiện công tác Bảo hộ lao động; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra các đơn vị; phối hợp huấn luyện an toàn lao động cho 100% lao động; kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị trong công tác PCCC. Qua kiểm tra, 100% các Đơn vị đều thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, trưởng các đơn vị, các Công đoàn bộ phận luôn phối hợp chặt chẽ và tuân thủ nội quy lao động, quy trình sản xuất, tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, PCCN cho cán bộ bán chuyên trách, đội ngũ An toàn vệ sinh viên và người lao động theo đúng quy định.

Chính vì vậy, những năm qua Công ty không để xảy ra tai nạn lao động, không có trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp, không để xảy ra cháy nổ, môi trường làm việc ngày càng được cải thiện; công tác ATVSLĐ, PCCN tại doanh nghiệp luôn được các Cơ quan chức năng của Tỉnh, của Thành phố đánh giá kết quả đạt yêu cầu; Doanh nghiệp được công nhận Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đảm bảo về an ninh trật tự, Đơn vị “xanh - sạch - đẹp”.

Nguyễn Ngọc Trai-Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn