• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA! > ↈ < TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! > ↈ

Có được nhận chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp cùng lúc?

Cập nhật lúc 14:41 - 14/05/2020 (GMT +07:00)

Hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội liên tục từ tháng 10.2013 đến nay. Vì lý do dịch bệnh COVID-19 nên hai bên thỏa thuận thay đổi tiền lương, do đó mức đóng bảo hiểm xã hội cũng thay đổi từ 15,52 triệu đồng xuống 5,2 triệu đồng từ tháng 2.2020. Tôi đang mang thai được 27 tuần, dự sinh ngày 24.7.2020. Nếu bây giờ tôi nghỉ việc, thì có vừa được hưởng trợ cấp thất nghiệp vừa được hưởng chế độ thai sản không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 46 và Điều 49 Luật Việc làm 2013, trong vòng 3 tháng kể từ ngày có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì người lao động phải đi đăng ký thất nghiệp để đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu quá 3 tháng mà không đi đăng ký thì thời gian đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu và cộng dồn cho những lần đóng sau.

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của luật này.

Do đó, bạn có thể vừa đăng ký để nhận trợ cấp thất nghiệp vừa hưởng chế độ thai sản vì đây là hai chế độ khác nhau và người lao động sẽ được hưởng cả hai nếu đủ điều kiện.

Nguồn: https://laodong.vn