• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Cập nhật lúc 16:25 - 19/11/2019 (GMT +07:00)

Năm 2019 là năm nước rút có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019) và kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949-24/8/2019), cũng là năm cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bắc Kạn và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2019 "Chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam" trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc công đoàn - Chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng đất nước”. 

Công trình thắp sáng đường liên thôn, tổ (tổ 5, tổ 14b thị trấn Bằng Lũng) của Công đoàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Ảnh BBT

Nội dung các phong trào thi đua phải gắn với các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chú trọng phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, phấn đấu “mỗi cơ sở có thêm một lợi ích đoàn viên"; tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm vì lợi ích đoàn viên”. Tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, đối thoại, ký kết, thực hiện TƯLĐTT trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các TƯLĐTT, thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tổ chức các phong trào thi đua phải thực sự sâu rộng, với nội dung thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ nhằm hiện thực hóa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp: Đối với khối cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập: Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt"; động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu và tinh thần phục vụ, tham gia giám sát và phản biện xã hội; xây dựng công sở văn minh, văn hoá, an toàn, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị năm 2019; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực ” gắn với việc tiếp tục “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh". Khối sản xuất kinh doanh và dịch vụ: Phong trào thi đua tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật. Các cấp công đoàn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, phối hợp với chuyên môn tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu " Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh.
Phong trào thi đua được chia thành 02 đợt: Đợt 1: Từ đầu năm đến 31/8/2019: Thi đua lập thành tích chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930-3/2/2019); Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) và Quốc tế lao động (01/5); Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-18/5/2019); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019). Đợt 2: Từ 01/9/2019 đến 31/12/2019: Tổ chức các đợt thi đua đặc biệt với các hoạt động thiết thực, đa dạng, phong phú chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949-24/8/2019), chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2019); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019.
 Hưởng ứng phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động các cấp công đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đặc điểm của từng ngành nghề như: trong Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” các cơ quan hành chính, sự nghiệp cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức”; trong ngành Giáo dục - Đào tạo với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; ngành Y tế gắn phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, phong trào “Nâng cao Y đức ”; ngành nông nghiệp có phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”; trong các doanh nghiệp có phong trào thi đua “Năng suất cao hơn, tốt hơn”. Bên cạnh đó, Phong trào thi đua “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Phong trào “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và phát triển nông thôn” gắn với phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” được các cấp công đoàn chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức thực hiện thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.
Thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua, ngay từ đầu năm các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đã đăng ký 13 công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, trị giá trên 32,907 tỷ đồng; 08 tập thể, 12 cá nhân đăng ký được Tổng Liên đoàn tặng Bằng Khen; 09 tập thể đăng ký được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ; 96 tập thể, 390 cá nhân đăng ký được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; 456 tập thể đăng ký đạt tập thể LĐXS; 1.643 tập thể đăng ký đạt tập thể LĐTT; 3.515 cá nhân đăng ký đạt CSTĐ các cấp; 3.600 sáng kiến, kinh nghiệm được các cá nhân đăng ký; 12.974 cá nhân đăng ký đạt LĐTT; 13.958 đoàn viên CĐXS; 9.337 nữ CNVCLĐ đăng ký đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 
Đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam có 3 công trình được nghiệm thu là Công trình thắp sáng liên thôn, tổ 5, tổ 14b thị trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn; Công trình nhà Công vụ Trường THCS - THPT Nà Phặc huyện Ngân Sơn, công trình Khắc phục hậu quả lụt, bão, đảm bảo giao thông tại Km 62+765,51 ÷ Km62+839,96 và Km62+849,96 ÷ Km63+7,94 ĐT258B với tổng giá trị trên 5,1 tỷ đồng. Có 10 tập thể, 10 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; 9 tập thể, 11 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Có 56 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở được nghiệm thu; 03 giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018-2019)…. Trong thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các xã, các hộ gia đình về ngày công, đóng góp vật chất hoặc tiền... để thực hiện hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới như đoàn viên, CNVCLĐ huyện Chợ Đồn hỗ trợ, giúp đỡ các xã, các hộ gia đình với tổng giá trị là 41,5 triệu đồng; Bảo hiểm xã hội tỉnh ủng hộ 15.900.000đ và xây dựng cầu dân sinh tại thôn Nà Slải xã Hoàng Trĩ - Ba Bể với giá trị 74.000.000đ; Trường Chính trị tỉnh ủng hộ xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn 10.000.000đ; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ủng hộ xã Bằng Phúc, huyện Ba Bể 10.225.000đ...Các phong trào thi đua đã và tạo thành làn sóng thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo trong rèn luyện ý thức, tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc khoa học tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất, công tác và học tập khẳng định được vai trò nòng cốt của đoàn viên, CNVCLĐ trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019).

Lưu Thoan - Ban Công tác cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh