• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Chủ tịch công đoàn nhiệt tình, trách nhiệm

Cập nhật lúc 07:35 - 23/07/2020 (GMT +07:00)

Đồng chí Nguyễn Văn Đạt-Chủ tịch công đoàn luôn được cấp ủy, Ban Giám đốc và người lao động trong công ty đánh giá là người nhiệt tình, trách nhiệm.

Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Hồng Hà được thành lập tháng 5 năm 2010, ban đầu với 27 đoàn viên, đến nay đã có tổng số là 132 đoàn viên. Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn, đồng chí luôn cùng với Ban Chấp hành Công đoàn bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn; trong đó, tập trung thực hiện tốt vai trò, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, bảo đảm 100% cán bộ công nhân viên được bố trí việc làm phù hợp với trình độ, năng lực và sức khỏe. Thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Nhân dịp các ngày lễ lớn, tết Nguyên đán hằng năm công đoàn cơ sở đều có những phần quà động viên người lao động, đặc biệt, công đoàn đã đề xuất và được ban giám đốc chi trả tháng lương thứ 13, duy trì việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong công ty. Đối với đoàn viên công đoàn nữ, cùng với với đảm bảo các quyền lợi chung, công đoàn cơ sở luôn quan tâm động viên kịp thời, tổ chức tặng quà nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Hằng năm công đoàn đều phối hợp Ban Giám đốc tổ chức hội nghị người lao động theo đúng quy định, thông qua hội nghị người lao động được tham gia các ý kiến của mình vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, nội quy, quy chế của công ty, đặc biệt là thảo luận, thương lượng đưa nhiều nội dung có lợi hơn so với quy định của pháp luật vào thỏa ước lao động tập thể, như: Chế độ ăn ca, ốm đau, thai sản của người lao động. Công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp được quan tâm thực hiện bằng những hoạt động cụ thể, như: Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cán nhân, khám sức khỏe định kỳ, duy trì hoạt động tốt mạng lưới an toàn vệ sinh viên, công đoàn cơ sở phối với Ban Giám đốc công ty rà soát các đối tượng lao động làm việc trong Công ty để phân loại lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để người lao động được hưởng chế độ khi nghỉ hưu.

Đồng chí Nguyễn Văn Đạt-Chủ tịch Công đoàn (Mặc áo trắng, đứng bên trái) thường xuyên đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên người lao động tại các công trường

Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên với nội dung thiết thực, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp, từng bộ phận và điều kiện công tác của người lao động. Hàng năm tiến hành họp sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác của các tập thể, cá nhân đồng thời tiến hành biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu và nhân rộng làm tấm gương điển hình cho phong trào thi đua của Công ty ngày càng được tốt hơn.

Bằng những đóng góp của hiệu quả, thiết thực, nhiều năm qua đồng chí đã được Ban Giám đốc khen thưởng, được LĐLĐ thành phố tặng Giấy khen, LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen. Đặc biệt trong tháng 6 vừa qua đồng chí đã vinh dự được tham dự chương trình giao lưu với các điển tiến và được biểu dương tại Hội nghị điển hình tiến trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020.

Chia sẻ về những kinh nghiệm của mình đồng chí Đạt cho biết, để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người Chủ tịch công đoàn cơ sở, đặc biệt là ở công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước trước hết người chủ tịch công đoàn cơ sở phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, là người gương mẫu trong mọi hoạt động, thực hiện tốt việc tập hợp, đoàn kết các thành viên trong Ban Chấp hành và tất cả các đoàn viên công đoàn. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thứ hai là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Thường xuyên trao đổi với lãnh đạo Công ty nhằm đề xuất và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Thứ ba là: Thường xuyên thăm nắm tâm tư nguyện vọng của người lao động, phối hợp với người sử dụng lao động cải thiện điều kiện làm việc, tăng thu nhập cho người lao động.

Thứ tư là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn. Phát huy năng lực, trí tuệ của các tập thể, cá nhân vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.         

Thứ năm là: Công đoàn thường xuyên, kịp thời động viên, thăm hỏi và giúp đỡ khi bản thân và gia đình của đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, hoạn nạn.

Thứ sáu là: Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu và nhân rộng làm gương điển hình tiên tiến cho các phong trào thi đua tiếp theo.

Ngọc Liêm