• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Chế độ thai sản đối với lao động nam tham gia BHXH có vợ sinh con

Cập nhật lúc 13:53 - 13/11/2019 (GMT +07:00)

Hỏi: Chế độ thai sản đối với lao động nam tham gia BHXH có vợ sinh con, đặc biệt là trường hợp nhận nuôi con nuôi. Cụ thể hơn về 3 nội dung sau:

1. Trong trường hợp lao động nam tham gia BHXH có vợ sinh con nghỉ hưởng chế độ thai sản thì công ty có trả lương cho những ngày nghỉ đó không?

2. Thời gian nghỉ việc có nhất thiết phải trọn trong phạm vi 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con theo quy định của pháp luật không?

3. Trong trường hợp lao động nam không nghỉ thì có được hưởng chế độ thai sản không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2, Điều 34 Luật BHXH năm 2014 có nội dung quy định Thời gian hưởng chế độ khi sinh con: Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Như vậy: Đối chiếu với các quy định trên của pháp luật thì lao động nam tham gia BHXH có vợ sinh con phải nghỉ việc thì mới được hưởng chế độ thai sản (nếu lao động nam không nghỉ làm việc để hưởng chế độ thai sản thì cũng không được cơ quan BHXH giải quyết nghỉ hưởng chế độ thai sản); số ngày nghỉ việc hưởng chế độ thai sản phải nằm trọn trong khoảng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Hơn nữa chế độ thai sản thực chất là loại chế độ trợ cấp BHXH thay thế tiền lương do những ngày người lao động tạm thời nghỉ việc mà không có lương. Chính vì thế, trong những ngày lao động nam nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì doanh nghiệp không phải trả lương cho người lao động.