• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Các cấp công đoàn thành phố Bắc Kạn: Chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ

Cập nhật lúc 15:51 - 14/05/2020 (GMT +07:00)

Tuyên truyền, giáo dục là một trong những chức năng quan trọng của tổ chức Công đoàn. Trong giai đoạn hiện nay công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) cần có những thay đổi phù hợp với yêu cầu tình hình mới. Bám sát chỉ đạo của cấp ủy và công đoàn cấp trên, trong những năm qua các cấp Công đoàn thành phố Bắc Kạn đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ.

Hội thi cắm hoa nghệ thuật do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày “ Quốc tế hạnh phúc 20/3”

Công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và những định hướng lớn của tổ chức Công đoàn được các cấp công đoàn triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở và từng đối tượng đoàn viên, góp phần cung cấp thông tin, nâng cao ý thức của đoàn viên, người lao động. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức và phối hợp tổ chức được 283 cuộc tuyên truyền cho trên 12.000 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các cuộc thi như: “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”, “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; "Kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Dân vận khéo",  "Thuyết trình Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp","Công đoàn Việt Nam-90 năm xây dựng và phát triển"...Các cuộc thi đã thu hút được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, có nhiều đồng chí đạt giải cao. 
Nhân dịp “Tháng Công nhân”, các ngày lễ lớn hằng năm các cấp đoàn tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như: Chương trình giao lưu “Gặp gỡ tháng 5”, Giải bóng chuyền, cầu lông, giao hữu bóng đá, Hội diễn nghệ thuật quần chúng; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 78 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 23.800.000đ…tổ chức giao lưu, gặp mặt, tọa đàm, Hội thi cắm hoa nghệ thuật,“Cán bộ nữ công thanh lịch”, “Tuyên truyền viên Công đoàn giỏi”, phối hợp tổ chức Hội xuân, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công - Nông – Binh... các hoạt động trên đã thu hút được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được gắn với chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về “Xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2020” được các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện tốt, 5 năm qua trung bình có 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
Các cấp công đoàn đẩy mạnh triển khai thực hiện việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ với mục tiêu đề ra là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đồng thời là giải pháp cơ bản để CNVCLĐ trên địa bàn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 
Đầu năm 2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19, LĐLĐ thành phố Bắc Kạn đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong đoàn viên, CNVCLĐ; đồng thời đã phát động trong đoàn viên công đoàn khối hành chính sự nghiệp đăng ký tình nguyện tham gia làm mặt nạ chắn giọt bắn, thu hút trên 300 đoàn viên công đoàn đoàn đăng ký, tham gia làm được trên 5 nghìn chiếc mặt nạ chắn giọt bắn tặng cho 25 đơn vị là Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện dã chiến, Trung tâm y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các đồn biên phòng trên toàn quốc, trong đó LĐLĐ thành phố, nhóm đã tình nguyện đã trao tặng các cơ sở y tế, các lực lượng tham gia phòng chống dịch trên đại bàn tỉnh Bắc Kạn 500 cái…
Nhìn chung công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp công đoàn đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc truyền tải những chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chương trình công tác và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đến với đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trong toàn thành phố Bắc Kạn; tổ chức sôi nổi các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, qua đó động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động tích cực thi đua công tác, lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ đạt hiệu quả, các cấp Công đoàn thành phố Bắc Kạn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của tổ chức Công đoàn, trọng tâm là chính sách pháp luật mới liên quan đến tổ chức Công đoàn và người lao động.
Hai là, tiếp tục triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Ba là, tổ chức tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Đa dạng hóa các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị của địa phương. 
Bốn là, tiếp tục hướng dẫn các CĐCS thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Năm là, chủ động thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trên internet. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội.

Đào Thị Thúy-Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn