• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028--------Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8) -------Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)------- 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023)-----------Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc! -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Văn bản

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
301 388/LĐLĐ-TCKT - Công văn: V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn Vi Văn Nghĩa
302 382/LĐLĐ-CTCS - Công văn: V/v triển khai các nhiệm vụ công đoàn tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2019 - 2023 Bùi Minh Thanh
303 378/LĐLĐ-TCKT - Công văn: V/v quan tâmcơ cấu đại diện lãnh đạo công đoàn vào BCH Đảng bộ huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 Vi Văn Nghĩa
304 364/LĐLĐ-CTCS - Công văn: V/v tuyên truyền thực hiện công tác BHXH, BHYT; thực hiện quyền của tổ chức công đoàn trong việc xử lý về hình sự hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động Bùi Minh Thanh
305 251/LĐLĐ-TCKT - Công văn: V/v thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị Vi Văn Nghĩa
306 219/LĐLĐ-CTCS - Công văn: V/v thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên, CNVCLĐ Bùi Minh Thanh
307 11/HD-LĐLĐ - Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Bùi Minh Thanh
308 05/HD-LĐLĐ - Đóng, cấp kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Công đoàn Việt Nam mở tại Ngân hàng VietinBank Vi Văn Nghĩa
309 28 /KH - LĐLĐ - Thực hiện Đề án phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực” Bùi Minh Thanh
310 26/KH-LĐLĐ - Thực hiện Chương trình Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019 - 2023 Bùi Minh Thanh
311 1669/QĐ-TLĐ - Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chi của Tổng LĐLĐ Việt Nam Thường trực Tổng Liên đoàn
312 17/KH-LĐLĐ - Kế hoạch Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” Bùi Minh Thanh